header image

Javne Rasprave Sluzbe zastite i spasavanja eng

Nacrt Opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 1/09, 40/10 i 4/11) ,Skupština Opštine...

Read more 11.06.2014.