Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javne Rasprave Sekretarijata za kulturu, sport i drustvene djelatnosti eng

Podrška individualnom kulturnom stvaralaštvu

Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu iz oblasti muzike, književnosti, nauke, filma i pozorišta, za autorska djela stvaralaca/teljki sa područja opštine Kotor...

Read more 25.09.2018.

JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

Pozivaju se sportske organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije kandidata/kinje za članove/ice iz reda predstavnika/ca...

Read more 08.12.2017.

JAVNI KONKURS za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju sportskih organizacija u opštini Kotor za 2017. godinu.

Pozivaju se sportske organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave...

Read more 08.12.2017.

Odluka o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje SPORTA

Saglasno članu 11 i 12, a na osnovu člana 87 Zakona o sportu (»Službeni list CG«, br. 36/11 i 36/13), člana 30 Statuta Opštine Kotor...

Read more 08.12.2017.

TREĆI PUT JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Read more 16.10.2017.

PODSJEĆANJE – U TOKU JE DRUGI JAVNI JAVNI POZIV ZA ČLANOVE/ICE KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO (do 12. oktobra)

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Read more 12.10.2017.

Javni poziv za komisiju za NVO / Javni konkurs za NVO budzet 2017 god.

Postovani,U prilogu su dokumenti:Javni konkurs za raspodjelu budzetskih sredstava namjenjenih finansiranju NVO u Opstini Kotor 2017. god.Javni poziv za izbora predstavnika nevladinih organizacija u sastav...

Read more 20.09.2017.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O VISINI, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE SPORTA

1. Javna rasprava o Nacrtu odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta trajaće 30 dana: od 4. septembra do 3....

Read more 05.09.2017.

JAVNI POZIV - Bokeljski vremeplov Otvoreni kotorski trgovi

Skupština opštine Kotor Budžetom za 2017. godinu opredijelila je sredstva u iznosu od po 15.000 eura za organizaciju manifestacija „Bokeljski vremeplov“ i „Otvoreni kotorski trgovi“.„Bokeljski...

Read more 09.06.2017.

I Z V J E Š T A J O JAVNOJ RASPRAVI SPROVEDENOJ PO NACRTU ODLUKE O VISINI, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (javna rasprava od 13. aprila do 12. maja 2017. godine)

Uvodna riječ Predlagač Odluke je prije javne rasprave konstatovao potrebu za izmjenama:Nacrt odluke nije napisan rodno senzitivnim jezikom. Tekst Predloga odluke treba da jezički bude prilagođen...

Read more 09.06.2017.