Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Secretariat for property affairs

OBAVJESTENJE - PONUDA ZA PUTNICKI AUTOMOBIL MARKE AUDI A6

Dana 21.07.2017.godine, do 11,00 časova, Komisija za prodaju je kontatovala da nije bilo Ponuda za kupovinu putničkog vozila marke Audi A6 „Quattro“, koja prodaja je...

Read more 26.07.2017.

JAVNI POZIV za davanje u zakup nepokrenosti javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Read more 26.07.2014.

JAVNI POZIV za prenos prava svojine na nepokretnosti

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Read more 26.07.2014.