header image

Secretariat for general administration

Information

...

Read more 19.06.2014.

Sprečavanje konflikta interesa

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština u skladu sa Planom obuke za lokalnu samoupravu za period april-jul 2014.godine, koji je donio Nacionalni savjet...

Read more 05.06.2014.

Meeting of registrars of Montenegro

The regular annual meeting of registrars of Montenegro was held in Bijelo Polje on 9th of May, 2914.. On behalf of the Municipality of Kotor...

Read more 12.05.2014.

Značaj upravljanja ljudskim resursima

U regionalnoj školi za državnu upravu - ReSPA u Danilovgradu je 11.aprila održana završna konferencija pod nazivom “Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u...

Read more 15.04.2014.

LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE LOCAL GOVERNMENT

In the framework of the project "Support to the implementation of the National Training Strategy in the Local Government - LOGINTS", the Association of Municipalities...

Read more 19.03.2014.

Annoucement of the Electoral roll of the Municipality of Kotor for public inspection

According to the Article 19 and Article 21 of the Regulations on the voter lists ("Official Gazette of Montenegro", no. 44/08 and 36/12), the Secretariat...

Read more 27.02.2014.