header image

Secretary for entrepreneurship development, utilities and transportation

Odluka o izmijeni i dopuni Odluke o uređenju grada i naselja Opštine Kotor

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANA LICA DA JE, DANA 30. 12. 2014. GODINE, OTVORENA JAVNA RASPRAVA POVODOM: NACRT ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UREDJENJU GRADA I NASELJA...

Read more 15.01.2015.

Cjenovnik usluga parkiranja - parking Benovo

Na XIX sjednici Skupštine opštine Kotor, Odlukom br.11-14955 od 03.10.2014. godine, o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga parkiranja na kat.parc.21/1 i 21/2 KO Kotor -...

Read more 22.10.2014.

Zaštita potrošača

   ...

Read more 17.10.2014.

License for the performance of the taxi business

People who are interested in obtaining a license for the performance of the taxi business and persons engaged in the taxi business on the basis...

Read more 25.03.2014.

Issuance of accommodations

The Secretariat for the Development of Entrepreneurship, Utilities and Transportation notify persons interested to rent accommodations - holiday apartments and rooms, that can apply for...

Read more 25.03.2014.

Draft Decision on the public water supply in the municipality of Kotor

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESOVANA LICA DA JE, DANA 06. 11. 2013. GODINE, OTVORENA JAVNA RASPRAVA POVODOM:   NACRTA ODLUKE O JAVNOM VODOSNABDIJEVANJU NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR,   JAVNA RASPRAVA BIĆE OTVORENA...

Read more 18.11.2013.