Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

17.11.2015.
JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015.godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi i Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nacinu i rokovima placanja turisticke takse. Nacrti Odluka stavljaju se na javnu raspravu. PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 1. Povodom Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi i Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nacinu i rokovima placanja turisticke takse organizuje se javna rasprava u trajanju od 15 dana,počev od 16.11.2015.godine.
 2. Nacrti naznačenih Odluka će se objaviti na internet site-u Opštine Kotor www.opstinakotor.com i dostaviti mjesnim zajednicama Opštine Kotor.
 3. Javna rasprava za predstavnike mjesnih zajednica održaće se u zgradi Skupštine Opštine Kotor-skupštinska sala 25.11.2015.godine,sa početkom u 10h
 4. Centralna javna rasprava će se održati u zgradi Skupštine opštine Kotor-skupštinska sala 26.11.2015.godine sa početkom u 17h.
 5. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za lokalne prihode,budžet I finansije.

Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi na e-mail adresi prihodi@kotor.me ili poslati na adresu Gradjanski biro za Sekretarijat za lokalne prihode,budžet I finansije (Stari Grad 317, 85330 Kotor).

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE , BUDZET I FINANSIJE

 

PRILOG: