Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Call for public debate

18.11.2013.
Call for public debate

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 05.11.2013. godine utvrdila sledećenacrte:Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji OpštineKotor.Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog  karaktera na teritoriji Opštine Kotor.Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor.Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemjišta.

Vrijeme javne rasprave za gore navedene Nacrte utvrđeno je u trajanju od 30 dana, odnosno od 06.11.2013. godine do zaključno sa 05.12.2013. godine.

Zainteresovani, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe mogu dostaviti na e-mail opštine Kotorurbanizam.sekretar@opstinakotor.com i e-mail Direkcije komunko@t-com.me ili putem pošte na adresu: 
Opština Kotor - Stari grad br. 320
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.
 
Javna rasprava povodom Nacrta navedenih Odluka, u prisustvu predstavnika Opštine i Direkcije, održaće se: 
 
22.11.2013. godine (petak)
           – u sali za sastanke na II spratu Opštine Kotor, sa početkom u 17,00 sati.
 
Napomena: Molimo zainteresovane da precizno naznače na koji se Nacrt Odluke odnose njihove primjedbe i sugestije.