Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

18.11.2013.
POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 05.11.2013. godine utvrdila sledeće
nacrte:
Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji OpštineKotor.
Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Kotor.
Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Kotor.
Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemjišta.
Vrijeme javne rasprave za gore navedene Nacrte utvrđeno je u trajanju od 30 dana, odnosno od 06.11.2013. godine do zaključno sa 05.12.2013. godine.
Zainteresovani, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe mogu dostaviti na e-mail opštine Kotorurbanizam.sekretar@opstinakotor.com i e-mail Direkcije komunko@t-com.me ili putem pošte na adresu:
Opština Kotor - Stari grad br. 320
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.

Javna rasprava povodom Nacrta navedenih Odluka, u prisustvu predstavnika Opštine i Direkcije, održaće se: 22.11.2013. godine (petak)u sali za sastanke na II spratu Opštine Kotor, sa početkom u 17,00 sati.

Napomena: Molimo zainteresovane da precizno naznače na koji se Nacrt Odluke odnose njihove primjedbe i sugestije.