header image

Javni poziv o ustupanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda - tendera

04.06.2014.
blog image

Na osnovu člana 13.i 30. Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama ( Sl. list opštine Crne Gore – opštinski propisi broj 4/011), Odluke Komisije za poslovni prostor opštine Kotor broj: 02 – 2255/2 od 19.05.2014.godine, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ( u daljem tekstu: Direkcija) oglašavaJAVNI POZIV BR. 07/14 o ustupanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda - tendera

18.04.2019. Download