Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javna Rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet

05.01.2016.
Javna Rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za  biodiverzitet

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog Plana za biodiverzitet Opštine Kotor 2015 – 2020. godina.Javna rasprava će trajati 45 dana, zaključno sa 30. 01.2016. godine. Centralna javna rasprava biće održana 01.02.2016. godine u 12h u Palati Bizant.Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor ili na mail: bastina@opstinakotor.comLokalni akcioni plan za biodiverzitet može se vidjeti ovdje