Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javna rasprava po Nacrtu Plana za upravljanje otpadom

11.07.2017.
Javna rasprava po Nacrtu Plana za upravljanje  otpadom

Shodno Zaključku Skupštine Opštine Kotor br.11-9389 od 26.06.2017.godine, utvrđen je Nacrt Lokalnog Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2017-2020 godine, i isti se stavlja na Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, počev od 10.jula 2017.godine pa do 10.avgusta 2017.godine.

Javne rasprave po Mjesnim zajednicama će se održavati u skladu sa sledećim planom:

- 24. jula 2017.godine u 18.00 časova za MZ GORNJI GRBALJ - u prostorijama Kanonika kod crkve Sv.Varvara u Gornjoj Sutvari 
- 25.jula 2017.godine u 17.30 časova za MZ RADANOVIĆI, MZ VRANOVIĆI i MZ GLAVATIČIĆI-BIGOVA – u prostorijama osnovne škole „Nikola Đurković“ na Radanovićima 
- 25.jula 2017.godine u 19.00 časova za MZ LASTVA GRBALJSKA i MZ SAVINA – u prostorijama Doma kulture u Savini 
- 27.jula 2017.godine u 19.00 časova za MZ MORINJ, MZ RISAN, MZ PERAST, MZ GORNJE KRIVOŠIJE i MZ DONJE KRIVOŠIJE – u prostorijama MZ Risan 
- 31.jula 2017.godine u 18.00 časova za MZ DOBROTA I – u prostorijama Doma kulture u Dobroti (ispod Sv.Matije) 
- 01.avgusta 2017.godine u 18.00 časova za MZ ORAHOVAC i MZ DOBROTA II – u prostorijama mjesne zajednice Dobrota II u zgradi Bijelića na Svetom Stasiju
- 01.avgusta 2017.godine u 19.00 časova za MZ STARI GRAD KOTOR – u skupštinskoj sali Palate Bizanti u Starom gradu 
- 03.avgusta 2017.godine u 18.00 časova za MZ MUO, MZ PRČANJ i MZ STOLIV – u prostorijama Doma kulture na Prčanju
- 03.avgusta 2017.godine u 19.00 časova za MZ KAVAČ, MZ MIRAC i MZ ŠKALJARI – u prostorijama Doma kulture u Škaljarima

Centralna javna rasprava održaće se 11.avgusta u 12.00 časova u Palati Bizanti u Starom gradu.

Svoja zapažanja, sugestije i predloge možete slati na adresu Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine ili na mail bastina@opstinakotor.com

PRILOG: Nacrt Lokalnog Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2017-2020 godine

18.04.2019. Download