Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javne Rasprave Sekretarijata za opstu upravu eng

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE “21. NOVEMBAR” 2018 GODINA

Povodom „21. Novembra“ – Dana opštine Kotor  i ove godine pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine...

Read more 01.10.2018.

Public call for contractual termination of employment with severance pay

In accordance to Article 2 of the Decision on determining the method and severence pay for the consensual termination of employment of local officials and...

Read more 27.10.2017.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NAGRADE “21. NOVEMBAR” 2017

Povodom „21. Novembra“ – Dana opštine Kotor  i ove godine pojedincima i pravnim licima iz Kotora, kao i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine...

Read more 09.10.2017.

The draft - Decision on local administrative fees

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 27. 12. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor.Javna rasprava biće otvorena 30...

Read more 31.12.2013.

Nacrt odluke o javnim priznanjima i nagradama opštine Kotor

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 06. 11. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o javnim priznanjima i nagradama opštine Kotor,Javna rasprava biće otvorena...

Read more 18.11.2013.