Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Odbornici

Odbornike Skupštine biraju građani na vrijeme od 4 godine. Mandat odbornika počinje teći verifikacijom mandata od strane Skupštine, a na osnovu Izvještaja Opštinske Izborne Komisije o sprovedenim izborima. Skupština Opštine Kotor ima 33 odbornika, čiji su mandati verifikovani na Konstitutivnoj sjednici održanoj 07. 11. 2016 godine.

DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA

Željko Avramović
Željko Aprcović
Vjera Rašković Perojević
Tea Brajak 
Jovo Suđić
Dejan Adžić
Tatjana Stanovčić
Vidak Banićević
Mirko Vičević
Neđeljko Moškov
Ljilja Radunović
Zoran Brguljan

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

Bruna Lončarević
Goran Brguljan
Tena Božović

LIBERALNA PARTIJA

Vido Drašković

HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

Ljiljana Velić

DEMOKRATSKI FRONT

Dragica Perović
Vladimir Potpara
Tihomir Krivokapić
Milivoje Latković
Niko Klopan

DEMOKRATSKA CRNA GORA

Aleksandar Čolo
Tatjana Crepulja
Dejan Pejović
Dragan Šepelj
Goran Jovanović

URA

Adela Barba

SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA

Mićo Dobriša
Milorad Vukšić
Aleksandra Sindik

SOCIJAL-DEMOKRATE

Snežana Borozan
Božidar Zvicer

RJEŠENJE o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG br: 44/12") postupajući po zahtjevu Tatjane Crepulje, odbornice u Skupštini Opštine Kotor: