header image

Odbornici

Odbornike Skupštine biraju građani na vrijeme od 4 godine. Mandat odbornika počinje teći verifikacijom mandata od strane Skupštine, a na osnovu Izvještaja Opštinske Izborne Komisije o sprovedenim izborima. Skupština Opštine Kotor ima 33 odbornika, čiji su mandati verifikovani na Konstitutivnoj sjednici održanoj 20. 10. 2020 godine.

DEMOKRATSKA CRNA GORA

Marija Bernard
Tatjana Crepulja
Mirjana Lučev
Špiro Vulović
Vesna Antović
Milorad Čović
Petar vico
Vuk Bojat
Dejan Dudić

DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA

Željko Aprcović
Milica Ljutić
Željko Avramović
Vuk Banićević
Ilija Mlinarević
dr Mladen Donković 
mr Nađa Radulović
Zoran Mrdak
Tatjana Stanovčić
Danilo Adžić
Dejan Ognjanović
mr Snežana Stevović Janković

URA

Adela Barba

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

dr Ivan Ilić

SOCIJAL-DEMOKRATE

Sonja Seferović

KOALICIJA ,,ZA BUDUĆNOST KOTORA ”

Jelena Parapid
Maja Mršulja
Boris Katurić 
doc. dr Pavle Popović
Slobodan Bobo Lazović
Željko Knežević
Ljubenko Borović

LIBERALNA PARTIJA

Vido Drašković

SOCIJALISTI CRNE GORE

dr Branko Ivanović