Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Secretariat of local revenue, budget and finance

DELIVERY AND TAKEOVER OF TAXATION FOR REAL ESTATE TAXES FOR 2018

We are informing taxpayers that the delivery of the Real Estate Tax Regulation for 2018 is in progress through the Post of Montenegro. Anyone interested...

Read more 12.07.2018.

Odluka o visini budetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu

Odluka o visini budetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2018.godinu...

Read more 30.01.2018.

JAVNO OBAVJEŠTENJE – SAOPŠTENJE ZA PRIMAOCE

Obavještenje možete preuzeti ovdje. ...

Read more 05.07.2017.

Nacrt odluka o budžetu za 2017 god.

Predsjednik Opstine Kotor, Odlukom broj 0101-16255 od 18.11.2016.godine utvrdio je  Nacrt Odluke o Budžetu Opstine Kotor  za 2017. godinu.Nacrt odluke stavlja se na javnu raspravu....

Read more 18.11.2016.

Javna rasprava o nacrtu budžeta opštine Kotor za 2016. god.

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101-15968 od 04.11.2015.godine utvrdio je Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2016. godinu.Nacrt odluke stavlja se na javnu raspravu....

Read more 04.11.2015.

OBAVJEŠTENJE ZA PRUŽAOCE USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU – FIZIČKA LICA

Opština Kotor u saradnji sa Turističkom organizacijom Kotor podsjeća sva fizicka lica koji obavljaju   ugostiteljsku djelatnost u domaćinstvu – pružanje usluga smještaja gostima, da...

Read more 02.07.2014.