header image

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

OBAVJEŠTENJE OBVEZNICIMA POREZA NA NEPOKRETNOST

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor  podsjeća fizička i  pravna lica  i preduzetnike koji su obveznici  godišnjeg poreza na nepokretnost, da je...

Saznajte više 28.10.2022.

IZVJESTAJ O JAVNOJ RASPRAVI

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 18.07.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA FIZIČKA LICA KOJI SU OBAVEZNICI TURISTIČKE TAKSE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koji su obveznici turističke takse, da je sekretarijat donio rješenja kojima je utvrdio...

Saznajte više 27.06.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJI SU OBAVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava pravna i fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost, da je sekretarijat donio rješenja...

Saznajte više 27.06.2022.

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENjE fizičkim licima koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor  obavještava fizička lica koji su...

Saznajte više 03.06.2022.