Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Pokretanje menija pristupačnosti

Meni pristupačnosti KOTOR.ME portala može se pokrenuti klikom na ikonicu menija pristupačnosti koja se pojavljuje u uglu stranice. Nakon pokretanja menija pristupačnosti, sačekajte trenutak da se meni za pristupačnost u potpunosti prikaže.

Pristupačnost