header image

Sve vijesti

blog 1

Druga tribina na temu - Život sa COVID - om 19

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor u saradnji sa JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković" Kotor - Gradskom bibliotekom i čitaonicom organizuje ciklus tribina...

Saznajte više 02.07.2020.
blog 1

INFORMACIJA O IZVRŠENOJ DEZINSEKCIJI NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Opština Kotor je sa Konzorcijumom ˝Visan CG˝D.O.O., ˝Slavisan DDD˝ i Eko Saniteko MD˝ 29.04.2020. godine potpisala Ugovor za uslugu dezinsekcije i dezinfekcije. Na osnovu Ugovora, tretiranje larvi...

Saznajte više 01.07.2020.

JAVNA RASPRAVA RODNA RAVNOPRAVNOST

Skupština Opštine Kotor, na svojoj sjednici održanoj dana 30.06.2020. godine, donijela je Zaključak broj 11-016/20-9370 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i...

Saznajte više 01.07.2020.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AUTO TAKSI PREVOZU

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, donosi: OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AUTO-TAKSI PREVOZU Sekretarijat...

Saznajte više 01.07.2020.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, donosi: OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKIM I...

Saznajte više 01.07.2020.
blog 1

NA TEROTORIJI OPŠTINE VODA UPOTREBLJIVA ZA PIĆE

,,Zbog zaslanjenja izvorišta Tabačina i Orahovac, preuzete su dodatne količnine vode iz Regionalnog vodovoda. Da bi se obezbijedila voda za objekte na višim kotama, doći...

Saznajte više 01.07.2020.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

U skladu sa članom 23 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu (“Sl.list CG – opštinski propisi” br. 015/20 od...

Saznajte više 01.07.2020.
blog 1

DANAS ODRŽANO 43. I 42. SJEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA

Danas su održane 43. i 42. sjednica Skupštine Opštine Kotor u sali Kina „Boka“ u Starom gradu, zbog poštovanja preporuka NKT-a. Odbornici su jednoglasno (DPS, SD,...

Saznajte više 30.06.2020.