header image

Kontakt

Adresa:
Opština Kotor
Stari grad 317
85330 Kotor

Centrala Opštine:
Telefon: 032/325-860 i 032/325-868

Kabinet Predsjednika:
Sekretarica Predsjednika Opštine: Telefon: 032/325-862; 032/304-737
Fax: 032/304-736
e-mail: kabinet.predsjednik@kotor.me 
PR e-mail: pr@kotor.me

Stručna služba predsjednika:
Telefon:032/325-869
e-mail: kabinet.pravo@kotor.me

Kabinet Potpredsjednika:
Poslovni sekretar potpredsjednika:
Telefon: 032/325-857 i 032/325-868, lokal 102
e-mail: kabinet.potpredsjednik@kotor.me

Glavni Administrator:
Telefon: 032/325-021 i 032/325-860, lokal 121
e-mail: g.administrator@kotor.me

Skupština Opštine Kotor:
Telefon: 032/322-360
Fax: 032/322-360
e-mail: skupstina@kotor.me

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije:
Telefon: 032/325-503
e-mail: prihodi@kotor.me

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj:
Telefon/fax: 032/325-865
e-mail: privreda@kotor.me

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje:
Odjeljenje za prostorno planiranje: Telefon: 032/325-860, lokal 128
Odjeljenje za urbanizam i građevinarstvo: Telefon: 032/325-860, lokal 124
Odjeljenje za pravne i komunalno-stambene poslove: Telefon: 032/325-860, lokal 126
Telefon/fax: 032/325-863
e-mail: urbanizam@kotor.me

Sekretarijat za opštu upravu:
tel. 032/325-020; 325-860, lokal 118
za radne odnose, tel. 032/322-277
za mjesne zajednice, uvjerenja i pečate, tel. 032/325-860, lokal 107
za matične poslove, tel. 032/325-860, lokal 107
za ovjeru radnih knjižica, tel. 032/325-860, lokal 109
za arhivski depo, tel.032/325-860 lokal 224
e-mail: opsta.uprava@kotor.me
e-mail Matična služba: anuska.majdak@kotor.me
e-mail Mjesne zajednice: olja.radonjic@kotor.me

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine:
Telefon: 032/322-321
e-mail: bastina@kotor.me

Sekretarijat za imovinsko - pravne poslove:
Telefon: 032/325-856 i 032/325-860, lokal 112
e-mail: pravna.zastita@kotor.me

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti:
Telefon: 032/325-874 i 032/325-860, lokal 113, /lok 115 kultura i sport
e-mail: kultura@kotor.me

Građanski biro:
Telefon: 032/323-380
e-mail: gradjanski.biro@kotor.me

Služba zaštite
e-mail: vatrogasackotor@t-com.me

Komunalna policija:
Telefon: 032/323-529
e-mail: komunalna.policija@kotor.me

Komunalna inspekcija
e-mail: komunalna.inspekcija@kotor.me

Služba zajedničkih poslova:
Telefon: 032/325-855, 032/325-860 lokal, 106
e-mail: zajednicki.poslovi@kotor.me