Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Prostorno planska dokumentacija

Prostorni plan opštine Kotor donešen je 1987. godine, urađen od strane Urbanističkog instituta Hrvatske iz Zagreba. Izmjena i dopuna prostornog plana opštine izvršena je 1995. godine od strane Centra za planiranje urbanog razvoja - CEP iz Beograda.