Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Mjesna zajednica je dio jedinstvenog sistema lokalne samouprave i oblik neposrednog učešća građana/ki u vršenju javnih poslova, koja se osniva radi zadovoljenja potreba i interesa lokalnog stanovništva i u kojoj se vrše poslovi koji su u funkciji zadovoljavanja zajedničkih potreba i interesa građana/ki.

U mjesnoj zajednici građani/ke odlučuju i učestvuju u odlučivanju o ostvarivanju lokalnih poteba i interesa u oblastima: uređenja naselja, stanovanja, zaštite potrošača, kulture, fizičke kulture, zaštite i unaprijeđivanja životne sredine, kao i drugim oblastima života i rada, u skladu sa statutom.

U mjesnoj zajednici građani/ke učestvuju u vršenju poslova lokalne samouprave, i to:

 • vođenjem evidencije o građanima/kama sa područja mjesne zajednice koje se bave poljoprivredom i izdavanjem potvrda koje nijesu u nadležnosti državnih i organa lokalne uprave (potvrda o zajedničkom domaćinstvu, potvrda o adresi stanovanja);
 • organizovanjem javnih tribina i javnih skupova radi razmatranja pojedinih pitanja od značaja za život i rad građana/ki;
 • predlaganjem mjera unaprijeđenja komunalne djelatnosti i komunalne higijene i namjenskog korišćenja javnih površina;

ukazivanjem na potrebe organizovanja i pružanja zdravstvene i drugih oblika zaštite i iniciranje kvaliteta usluga u ovoj oblasti.

MJESNA ZAJEDNICA STARI GRAD KOTOR

Predsjednik Bruna Lončarević

Parilo bb

Zamj. predsjednika Ljubomir Petrović

032-322-807

 069-455-701

MJESNA ZAJEDNICA DOBROTA I

 Dom kulture

Predsjednik savjeta Vedran Milošević

 067/209-790

Kancelarija, sekretarka Tatjana Crepulja

067/992-343

 mzdobrota1@kotor.me

MJESNA ZAJEDNICA DOBROTA II

 Zgrada Bijelića Sv.Stasije

Predsjednik savjeta Dejan Dudić

069-217-190

Kancelarija, Andrea Pavlićević

032/520-039

 mzdobrota2@kotor.me

MJESNA ZAJEDNICA ORAHOVAC

 Dom kulture

Predsjednik Vladimir Vukasović

068/373-676

MJESNA ZAJEDNICA PERAST

 Prostorije MZ

Predsjednik savjeta Nikoleta Lindi 

 

Sekretar Ivan Brković

068/181-766

MJESNA ZAJEDNICA RISAN I MJESNA KANCELARIJA

 Prostorije MZ

Predsjednik Dušan Bojanić

 063/413-147

Kancelarija, sekretarka Adrijana Petričević

032/371-510

 

MJESNA ZAJEDNICA MORINJ

 Dom omladine

Predsjednik Špiro Vulović

069/589-076

Sekretar Ivan Brković

068/181-766

Kancelarija

032/520-388

MJESNA ZAJEDNICA DONJE KRIVOŠIJE

Parohijski dom Dragoševo selo

Predsjednik Rajko Samardžić – 067/527-308

MJESNA ZAJEDNICA GORNJE KRIVOŠIJE

Parohijski dom Dragalj

Predsjednik Jovan Samardžić

067/281-135

MJESNA ZAJEDNICA ŠKALJARI

 Dom kulture

Predsjednica Daliborka Pavićević

Kancelarija, sekretarka Tea Brajak

069/993-004

032-325-734

 mzskaljari@kotor.me

MJESNA ZAJEDNICA MUO

 Prostorije bivše prodavnice «Napredak»

Predsjednica Seda Vukašinović

067/392-172

Kancelarija, Sekretar Slađana Dmitrić

067/214-205

 mzmuo@kotor.me

MJESNA ZAJEDNICA PRČANJ

 Dom kulture

Predsjednica Milana Andrić

 069/448-485

Sekretarka Slađana Dmitrić

 067/214-205

MJESNA ZAJEDNICA STOLIV

 Dom kulture

Predsjednik Dejan Kašćelan

067/122-670

Sekretarka Slađana Dmitrić

 067/214-205

 mzstoliv@kotor.me

MJESNA ZAJEDNICA KAVAČ

 Dom kulture

Predsjednik Radovan Vučetić

068/011-533

MJESNA ZAJEDNICA MIRAC

Dom Kulture

Predsjednik Stefan Kašćelan

069/366-423

MJESNA ZAJEDNICA GORNJI GRBALJ

DOM KULTURE "BUDUĆNOST", NALJEŽIĆI

Predsjednik Ljubo Nikaljević

 069/015-222

MJESNA ZAJEDNICA I MJESNA KANCELARIJA RADANOVIĆI

Prostorije MZ

Predsjednik Mirko Kordić

069/332-000

Kancelarija (za sve MZ u Grblju)

032-363-043

MJESNA ZAJEDNICA LASTVA GRBALJSKA

prostorije O.Š. "Nikola Đurković"

Predsjednik Mihović Labud

067/642-911

MJESNA ZAJEDNICA VRANOVIĆI

Predsjednik Žarko Milojko

069/343-522

MJESNA ZAJEDNICA SAVINA

 Dom kulture Savina Glavica  

Predsjednik Stevan Midorović

 069/060-968

MJESNA ZAJEDNICA GLAVATIČIĆI - BIGOVA

 Dom kulture Glavatičići

Predsjednica Nataša Mikijelj

 069/343-762