Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Glavni administrator

Glavni administrator

Marina Bjelja – Glavna administratorka

E-mail: g.administrator@kotor.me

Kontakt: 032/325-021 

 

Rođena 1981. godine u Kotoru gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je 2006. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer krivično – pravosudni.

Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima, pravosudni i advokatski ispit. Sa uspjehom je pohađala i Akreditovani program za sticanje ključnih vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

 • Radila je od 2006. do 2010. godine u Osnovnom sudu u Kotoru
 • Od 2010. do 2017. godine je radila u privatnom sektoru
 • Od 2017. do 2019. godine sekretarka Sekretarijata za opštu upravu u Opštini Kotor
 • Od 2019. do 2020. Rukovodilac odjeljenja za zastupanje i pravne poslove, samostalni savjetnik I za zastupanje
 • Od novembra 2020. godine je imenovana za v.d. a zatim za Glavnu administratorku u Opštini Kotor.

Udata je i majka je dvoje djece.