Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Politika privatnosti

Opština Kotor, čiji veb sajt koristite, poštuje pravo na privatnost korisnika naših usluga i garantuje im pravo da odaberu da dijele podatke koji se na njih odnose. Pokušavamo da obezbjedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Crne Gore kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova i aplikacija, a prije svega:

Ko je administrator vaših ličnih podataka; koje podatke obrađujemo, u koju svrhu i po kom osnovu obrađujemo podatke, koliko dugo procesuiramo podatke, koja su prava naših korisnika u smislu obrade ličnih podataka, sa kim dijelimo podatke.

 

Administrator ličnih podataka

 

Administrator vaših ličnih podataka je Opština Kotor, čiji veb sajt koristite. Šta to znači? Opština Kotor odlučuje o ciljevima i metodama obrade vaših ličnih podataka, tj. kako će se Vaši podaci koristiti.

Kako nas kontaktirati u vezi sa ličnim podacima? Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu:

Stari grad 317, 85 330 Kotor, sa napomenom “Obrada ličnih podataka”

Koliko dugo obrađujemo podatke?

Vaši podaci će biti obrađivani sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, odnosno:

- u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost,
- u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora,
- ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti,
- za poreske i računovodstvene svrhe u mjeri i u roku koji je u skladu sa drugim važećim propisima.

 

Koja su prava naših korisnika u slučaju obrade ličnih podataka?

 

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2016/679 koja se primjenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:

- pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
- pravo na zahtijevanje ispravke podataka,
- pravo na brisanje podataka,
- pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
- pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti prije Vašeg opoziva.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.

U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtjkevom obratiti na adresu: Stari grad 317, 85 330 Kotor, sa napomenom “Obrada ličnih podataka”.

 

Sa kim dijelimo podatke?

 

Vaši podaci mogu biti prenijeti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT, marketinške agencije kao i druge naše pouzdane partnere. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtijevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mjere kako bi se obezbijedila zaštita podataka o ličnosti.

Vaši podaci mogu biti proslijeđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Crne Gore.

Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane Opštine Kotor, Vaše lične podatke nam takođe ustupate: za bilježenje istorije pregledanja naših veb sajtova i aplikacija, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja Vama odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju.

Data saglasnost se odnosi i na obradu Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe od strane naših pouzdanih partnera. Spisak naših pouzdanih partnera možete pronaći u poruci o traženju saglasnosti pod linkom "Promijeni postavke".

 

Prenos podataka izvan EEA

 

Naši partneri su registrovani uglavnom u državama Evropskog ekonomskog područja (EEA) ili u Švajcarskoj, odnosno u državama koje ispunjavaju odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti. Neki naši pouzdani partneri, npr. Google, nalaze se izvan EEA. U vezi sa prenosom vaših podataka izvan EEA, partneri garantuju da pružaju garanciju visokog nivoa zaštite ličnih podataka.

 

Politika kolačića za internet sajtove i aplikacije

 

Na našim sajtovima koristimo internet oznake, kao što su datoteke, npr. kolačići ili lokalna skladištenja, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti za personalizaciju sadržaja i oglasa kao i analizu saobraćaja na sajtovima, aplikacijama i internetu. Na ovaj način, ovu tehnologiju koriste i naši pouzdani partneri koji takođe žele da plasirani oglasi odgovaraju Vašim potrebama.

 

Kolačići

 

Politika kolačića i drugih sličnih tehnologija koje koristimo na svim našim sajtovima i aplikacijama:
Korišćenjem sajtova Opštine Kotor, pravilnim postavkama podešavanja pretraživača, saglasni ste da koristite kolačiće i druge slične tehnologije u skladu sa Politikom o kolačićima. Ako se ne slažete sa upotrebom kolačića ili sličnih tehnologija, ili želite da ograničite obim korišćenja kolačića i sličnih tehnologija, trebalo bi da promijenite postavke na odgovarajući način (kao što je to gore navedeno)

 

Šta su kolačići?

 

Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u veb pretraživaču dok korisnik pregleda neki veb sajt.

Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posećuje sajt, i postojanje kolačića generiše jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom. Ovom politikom, informacija o kolačićima se primjenjuju i na druge slične tehnologije koje se koriste na sajtovima i aplikacijama Opštine Kotor.

Druge slične tehnologije, koriste se kako bi se osiguralo optimalno korišćenje Vaših podataka, na primjer, lokalno skladištenje, koje se koristi za čuvanje podataka snimljenih tokom korišćenja usluga u posebnom dijelu (memorija pretraživača). Pristup podacima u Lokalnom skladištu se može dobiti samo na veb lokaciji, sa koje su podaci sačuvani u pretraživaču. Podaci u Lokalnom skladištu čuvaju se i nakon što je pretraživač zatvoren.

 

U koju svrhu koristimo kolačiće ili druge slične tehnologije?

 

Opština Kotor koristi kolačiće ili druge slične tehnologije u sledeće svrhe:

- da naše veb stranice i aplikacije funkcionišu brže i da se lakše koriste,
- u cilju optimizacije sadržaja kao i za odgovarajuće plasiranje reklamnih poruka, u skladu sa očekivanjima i interesovanjima Korisnika,
- u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumijemo kako se koriste veb lokacije (uključujući usluge naše aplikacije) i u cilju unaprjeđenja funkcionalnosti i sadržaja.

Na stranicama Opštine Kotor mogu se koristiti:

Kolačići posjete – nalaze se na uređaju samo kada koristite veb-stranice Opštine Kotor.

Trajni kolačići - ostaju na vašem uređaju sve do definisanog životnog vijeka kolačića ili dok iste ne izbrišete u pretraživaču.

Za šta i kako se koriste kolačići:

Kolačići se koriste u cilju identifikacije prijavljenog korisnika, a u svrhu prikazivanja relevantnih informacija koje odgovaraju interesovanjima korisnika.

Mehanizmi bezbjednosne podrške koji sprječavaju prevare:

Neophodni su za pravilno funkcionisanje stranica i prikazivanje sadržaja Opštine Kotor i omogućavaju da se krećete kroz njih.

 

Unaprjeđenje funkcionalnosti

 

Pamćenje Vaših podešavanja i izbora (npr. Korisničko ime, region u kome se nalazite, preferencije, jezik i istorija komunikacije) sa ciljem da Vam pružimo više relevantnih sadržaja i usluga. Takođe, kolačići Vam omogućavaju da gledate video zapise i koristite alate sa društvenih mreža, i pružaju Vam pomoć pri popunjavanju formulara.

U cilju poboljšanja funkcionalnosti, Opština Kotor koriste podatke o aktivnostima na našim sajtovima, geolokacijske podatke i demografske podatke – te se podaci objedinjuju i tako se pravi segment grupnog ponašanja korisnika, a kojim se ni na koji način ne vrši identifikacija pojedinačnog ličnog podatka korisnika.

 

Reklamne poruke

 

Prikupljanjem podataka isporučujemo Vam one oglasne poruke koje su zasnovane na Vašoj aktivnosti, Vašim interesovanjima, navikama, a istovremeno vodimo računa da se ista reklamna poruka bezrazložno ne ponavlja, sve u cilju neophodne analitike i mjerenja.

Kako bi se optimalno predstavila reklamna poruka određenoj ciljnoj grupi korisnika, postoji mogućnost da Vaše podatke koristimo i u dijelu koji se odnosi na veb istoriju, kao i geolokacijski i demografski podaci. Vaši podaci mogu da se ukrštaju sa demografskim podacima koje ste nam ranije ostavili prilikom registracije za naše usluge. Objedinjeni podaci se prikupljaju tako da lična identifikacija korisnika nije moguća, s tim da takvi podaci mogu biti korišćeni od strane Opštine Kotor, kao i od strane naših pouzdanih partnera ukoliko za to postoji legitimni interes. Reklamni kolačići takođe omogućavaju mjerenje efikasnosti reklamnih kampanja.

Da li koristimo kolačiće ili slične tehnologije trećih lica?

Da, i koristeći veb lokacije Opštine Kotor, možete da primate kolačiće od naših pouzdanih partnera.

 

Marketing ciljevi naših pouzdanih partnera:

 

Naši pouzdani partneri mogu da koriste kolačiće ili druge slične tehnologije kako bi utvrdili da li su prikazali određenu reklamu, ili u cilju prikupljanja podataka o tome kako korisnici reaguju na prikazane oglase. Naši pouzdani partneri takođe mogu, na osnovu saglasnosti korisnika, prilagoditi prikazane oglase interesovanjima korisnika, utvrdivši ih na osnovu informacija koje su nam dostavljene od strane korisnika. Ako je korisnik dao saglasnost, ove informacije mogu biti korišćene i u dalje marketinške svrhe naših pouzdanih partnera koji prikazuju ili naručuju oglas na internetu. U ove svrhe, mi takođe možemo sarađivati sa pouzdanim partnerima kako bismo prikazali Korisniku oglas na našim proizvodima ili na drugim sajtovima, nakon što korisnik posjeti određenu stranicu ili aplikaciju. Pored lokalnih tehnologija za skladištenje, naše veb stranice (uključujući i veb lokacije) mogu takođe koristiti i druge tehnologije i tehnička rješenja za pristup podacima sačuvanim u pretraživaču / terminalskoj opremi, a koji su neophodni za korišćenje veb stranica. Takođe koristimo analitički softver trećih lica (na primer Google analitiku, HubSpot) koji postavlja korisničke kodove na korisničkom terminalnom uređaju, za prikupljanje korisničkih podataka.