header image

Potpredsjednici

Potpredsjednica Sonja Seferović

Potpredsjednica Sonja Seferović rođena je 26.12.1967. god. u Kotoru, gdje je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Specijalista je politehnike u pomorstvu –  diplomirala na  Fakultetu za pomorstvo u Kotoru.

Poslednjih 12 godina radno angažovana u kompaniji „Montenegro Stars Hotels Group“, na polju automatskog upravljanja i regulisanja automatike hotela,  od čega 5 godina na poziciji Zamjenika tehničkog direktora Kompanije.

Kontakt: 
Phone: 032 / 325-857
e-mail: kabinet.potpredsjednik@kotor.me

 

Potpredsjednik Nenad Vukadinović

Potpredsjednik Nenad Vukadinović  rođen je 03.11.1968. godine u Kotoru, gdje je završio  osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Fakultetu za uslužni biznis i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Ima dugogodišnje radno iskustvo u organima lokalne uprave opštine  Kotor, gdje je je u dva mandata bio sekretar Sekretarijata za zaštitu, prirodne i kulturne baštine.

Kontakt: 
Phone: 032 / 325-857
e-mail: kabinet.potpredsjednik@kotor.me