header image

NVO

KONTAKT:

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Tel:
+382 32 325 874
e-mail:
kultura@kotor.me

EVIDENCIJA AKTIVNIH NVO U OPŠTINI KOTOR