Kotor

Prostorno planska dokumentacija

Prostorni plan opštine Kotor donešen je 1987. godine, urađen od strane Urbanističkog instituta Hrvatske iz Zagreba. Izmjena i dopuna prostornog plana opštine izvršena je 1995. godine od strane Centra za planiranje urbanog razvoja - CEP iz Beograda.