Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA SREDSTAVA NVO

09.12.2019.

 

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 01-18512 od 06.12.2019. godine utvrdio je Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

 1. Povodom Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama organizuje se javna rasprava u trajanju od 15 dana počev od 06.12.2019. godine.

 2. Nacrt označene Odluke objaviće se na internet sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.

 3. Javna rasprava održaće se u palati Bizanti, dana 13.12.2019. sa početkom u 10 časova.

 4. Centralna javna rasprava održaće se u palati Bizanti dana 18.12.2019.godine sa početkom u 10 časova.

 5. Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

 6. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Opština Kotor, Stari grad 317 ili putem e-maila: kultura@kotor.me do isteka roka za javnu raspravu.

 7. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.