header image

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja i EU fondovi

Opština Kotor u oblasti prihvatanja evropskih principa radi boljeg kvaliteta života građana/ki ima intenzivnu komunikaciju sa EU tijelima i međunarodnim organizacijama posebno se orijentišući na regionalnu saradnju. Opština Kotor u okviru svoje težnje da u sopstvenom razvoju primijeni nasavremenija znanja i najbolje prakse, uspostavlja čvrste veze i saradnju sa ovim organizacijama kao i ostalim ključnim akterima iz susjednih zemalja Zapadnog Balkana i zemljama članicama EU na projektnoj osnovi.

Kao dio UNESCO-ve prirodne kulturne baštine od univerzalnog značaja i multietnička sredina vjekovima prepoznata po širenju kulture mira, Opština Kotor je takođe članica nekoliko međunarodnih asocijacija koje okupljaju gradove specifičnih istorijskih, geografskih, socioloških i kulturoloških obilježja.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Jadransko-jonska Euroregija AIE 
Forum jadranskih i jonskih gradova FAIC 
Organizacija gradova svjetske kulturne baštine OWHC 
- Međunarodna asocijacija gradova izaslanika mira IAPMC 
Klub najljepših zaliva svijeta 
- Mreža gradova - citadela Mediterana
Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Evrope PHILIA 
Forum gradova puta svile svjetske građanske organizacije WCO 
Mehanizam međunarodnih zajedničkih konferencija gradova ekonomskog pojasa puta svile MIJC 
Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju ALDA 
Mreža mediteranskih gradova EUROMED 
Gradonačelnici za mir 

Potrebno je istaći ugled Kotora i kroz najznačajnije funkcije koje predsjednik Opštine Kotor obavlja u međunarodnim organizacijama i EU tijelima, kao što su:

- Član Izvršnog odbora Jadransko - jonske euroregije
- Član Izvršnog odbora Foruma jadransko-jonskih gradova
- Član Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona Evropske unije

Prijateljski gradovi

Savremeni koncept bratimljenja gradova podrazumijeva povezivanje dvije ili više lokalnih zajednica putem raznovrsnih aktivnosti. Napori takvog povezivanja usmjereni su ka stvaranju uzajamnog povjerenja i saradnje koja vremenom prerasta u prijateljstvo lokalnih zajednica i njihovih građana/ki. Opština Kotor u tom smislu predstavlja izuzetan primjer dobre prakse. Gradovi sa kojima Opština Kotor, uprkos geografskoj udaljenosti, njeguje međusobne kulturne veze i kontakte putem raznovrsnih aktivnosti su:

Santa Barbara (SAD)
Segedin (Mađarska)
Kampomarino i Venecija (Italija)
Nesebar (Bugarska)
Subotica i Stari grad Beograd (Srbija)
Dubrovnik, Trogir, Split (Hrvatska)
Obidos (Portugalija)
Xian (Kina)
Mostar (Bosna i Hercegovina)
Gaziantep (Turska)
Ohrid (Makedonija)
Prerov (Češka Republika)

Korišćenje EU fondova

FINANSIJSKA PERSPEKTIVA IPA I (2007-2013) i ostali realizovani međunarodni projekti

Opština Kotor se pokazala kao izuzetno aktivna u okviru finansijske perspektive IPA 2013-2017 i privlačenju EU sredstava uopšte i bila veoma značajan nosilac raznih aktivnosti kroz saradnju u nacionalnim i prekograničnim programima. U ovoj oblasti Opština Kotor je imala dosta uspjeha i postala prepoznata kao pouzdan partner u regionu te je realizovala sledeće projekte:

- 'Operativni plan Jadranske Euroregije (AdriEurop)'- Program: INTERREG CARDS PHARE; Period realizacije: 2007/2008
- 'Kvalitet jadranske hrane (Adria food quality)' - Program: INTERREG CARDS PHARE; period realizacije: 2007 /2008
- 'Marikultura na Jadranu (Aquaculture in the Adriatic)' – Program: INTERREG CARDS PHARE; Period realizacije: 2007/2008
- 'Održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Crne Gore i Bosne i Hercegovine'- Program: IPA CBC BIH-MNE; Period realizacije projekta: 2011 /2012
- 'T.H.I.N.K- susjedstvo pametne djece' u partnerstvu sa JPU Vrtić 'Radost' Kotor, Program: IPA CBC CRO-MNE; Period realizacije projekta: 2013
- 'Održiva mobilnost u priobalnim gradovima - Adria MOVE IT'; Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2012/2014
- 'Alternativni izvorI energije – ALTERENERGY'; Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2011/2016
- 'Revitalizacija i promocija tvrđava na Jadranu – ADRI.FORTH', Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2012/2016
- 'Operativni plan Jadransko Jonske Euroregije-AdriGov', Program: IPA ADRIATIC CBC; Period realizacije projekta: 2012/2016
- 'Evropski plavi stražari-Bluewin', Program: Evropa za građane; Period realizacije projekta: 2016
- 'Promocija ljudskih prava i zaštite manjina Evropske unije', Program: Promocija ljudskih prava i zaštite manjine Evropske unije; Period realizacije projekta: 2015/2016
- 'Poboljšanje energetske efikasnosti kroz međuopštinsku upravljačku mrežu', Program: Međuopštinski razvojni program za male infrastrukturne projekte; Period realizacije projekta 2013/2016
- 'Prikupljanje podataka o komunalnom otpadu u jugoistočnoj Evropi', Program: otvoreni regionalni fond njemačkog društva za međunarodnu saradnju 'GIZ'; period realizacije projekta: 2014/2015

Kotor njeguje dobre međunarodne odnose sa italijanskim prijateljskim gradovima, regionalnim organizacijama i sada već pouzdanim partnerima kroz prekogranične i transnacionalne projekte finansirane od strane italijanske Vlade i italijanskih regija od kojih izdvajamo:

- Projekat ''Razvoj kulturnog turizma-TURMONT'', zajednički su sprovele Opština Kotor, Turistička organizacija Kotor i Zajednica Italijana u Crnog Gori pod pokroviteljstvom italijanske regije Friuli Venecija Đulija
- Projekat "Podrška strateškom planiranju" je realizovan u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji između opština Budva i Kotor i Regije Emilija Romanja iz Italije po programu SEENET „Translokalna mreža za saradnju između Italije i Jugoistočne Evrope“
- Projekat ''Oživljavanje tradicionalnih zanata'', u saradnji sa Zajednicom Italijana u Crnoj Gori i regijom Friuli Venezia Giulia,
- Projekat ''Obnova spomenika kulture iz perioda Mletačke Republike'', u saradnji sa Zajednicom Italijana u Crnoj Gori i regijom Friuli Venezia Giulia.
- Projekat 'Socijalne inovacije na lokalnom nivou kao podrška koheziji', finansiran iz regionalnog programa autonomne regije Friuli Venezia Giulia za saradnju za razvoj i međunarodno partnerstvo 2014-2017

FINANSIJSKA PERSPEKTIVA IPA II (2014-2013) i ostali projekti u realizaciji

Opština Kotor aktivno je učestvovala u svim do sada otvorenim pozivima za projekte programa nove finansijske perspektive IPA II (2014-2020). Trenutno se realizuju aktivnosti u okviru sljedećih projekata:

1.'BOLJI PRISTUP RASTU, KLASTERI I KONKURENTNNOST-UMREŽAVANJE U JADRANSKOM REGIONU'-BACAR

Naziv programa: INTERREG-IPA program prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014-2020, prvi poziv za projekte

Prioritetna os: Jačanje konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u programskoj oblasti

Budžet: Ukupan budžet za sve partnere je 1.019.844 Eur (EU: 866.867 Eur =85%)

Trajanje: 27 mjeseci (Jun 2017 – Avgust 2019)

Partnerstvo:
Vodeći partner: Opština Kotor
Partner Opštini Kotor sa crnogorske strane: Privredna komora Crne GoreJavna institucije RERA SD za razvoj Splitsko-dalmatinskog okruga (HR)
Ministarstvo gospodarstva/privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije (BIH)
PKRS Područna privredna komora Trebinje (BIH)

Kratak opis projekta:

Opština Kotor je kao vodeći partner u okviru prvog poziva za projekte IPA trilateralnog programa prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore (Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020.) aplicirala projektom 'Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u jadranskom regionu-BACAR (Better Access to Growth: Clusters and Competitiveness – Networking on Adriatic Region) sa okvirnim projektnim budžetom od 1.019.844 Eur za sve partnere. Cilj projekta je obezbjeđivanje podrške razvoju preduzetništva kroz jačanje institucionalne infrastrukture, podsticanje udruživanja malih i srednjih preduzeća kroz klastere i promocija preduzeća kroz razvoj elektronskog poslovanja. Projekat je odobren za finansiranje u okviru prioriteta 4: "Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području" – koji doprinosi rješavanju glavnih izazova u oblasti jačanja saradnje između poslovnih subjekata i istraživačkih organizacija i njihove klasterizacije u pravcu razvoja novih proizvoda i usluga u programskom području tri zemlje. Sa crnogorske strane partner Opštini Kotor je Privredna komora Crne Gore a budžet za Opštinu Kotor je 215,050.00 EUR. Imajući u vidu da je specifični cilj ovog programskog prioriteta jačanje institucionalne infrastrukture i usluga kako se bi se povećala konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja u programskom području, dio tih sredstava u iznosu od 33,680.00 EUR je namijenjen razvoju i opremanju Biznis investicionog i informacionog centra Kotor, kao jednog od tri regonalna biznis centra.

U sve tri zemlje (na pilot teritorijama: Kotor-Boka Kotorska, Mostarski okrug i Trebinje, Splitsko-Dalmatinska županija) će se raditi na uspostavljanju i/ili jačanju po tri klastera. Klasteri su kreativna idustrija, turizam i agro-ruralna mala proizvodnja i prerada (voće, povrće, ljekovito bilje).

Opština Kotor će, kao vodeći partner na projektu, voditi računa o tome da se sve aktivnosti metodološki na isti način sprovode i da se pozitivna iskustva ili pitanja relevantna sa sve zemlje iskomuniciraju među prekograničnim partnerima.

Više informacija o programu: 

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Više informacija o projektu: bacar-project.org

 

2."ODRŽIVA MOBILNOST U LUČKIM GRADOVIMA MED PODRUČJA''-SUMPORT

Program: Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje (MED) - prvi poziv za projekte

Prioritetna os 2: Jačanje niskokarbonskih strategija i energetske efikasnosti u specifičnim MED teritorijama;

Specifični cilj 2.3. Jačanje kapaciteta korišćenja niskokarbonskih transportnih sistema i multimodalnih veza među njima

Budžet: Ukupna vrijednost projekta je 2.358.759,20EUR od čega je za aktivnosti u našoj opštini predviđeno 189.200,00EUR.

Opština Kotor će sa svoje strane obezbijediti učešće u iznosu od 28.380,00EUR odnosno 15%.

Partnerstvo:

Projekat zajednički sprovodi 10 partnera iz 6 evropskih zemalja i to:
- Central European Initiative
- Institute for Transport and Logistics
- Durrës Municipality
- Fundación Valenciaport
- Las Naves
- Municipality of Koper
- Aristotle University of Thessaloniki
- Region of Epirus
- Regional Unit of Thesprotia
- Limassol Municipality

Pridruženi partneri na projektu su: Igoumenitsa Port Authority (GR), Durres Port Authority (AL), Autoridad Portuaria de Valencia (ES), Cyprus Port Authority (CY), Luka Koper, port and logistic system, d.d. (SLO), Port of Kotor (MNE).

Kratak opis projekta:

Implementacija Projekta SUMPORT - Održiva urbana mobilnost u MED LUČKIM gradovima započela je 01.02.2017. godine. Trajanje projekta je 30 mjeseci. 
U ovom kontekstu, projekat SUMPORT (Održiva urbana mobilnost u MED LUČKIM gradovima) je osmišljen radi povećanja kapaciteta planiranja u vezi s održivom mobilnošću lučkih gradova kroz dijeljenje iskustava, pilot akcija i organizovanja obuka. Zapravo, SUMPORT omogućava lučkim gradovima učesnicima da izrade ili ažuriraju svoj Plan održive urbane mobilnosti (SUMP), kao dugoročna strateška dokumenta za budući razvoj grada koji mogu djelotvorno da rješavaju transportna pitanja.

Ciljevi SUMPORT projekta su:

- Unapređenje kapaciteta planiranja u vezi s održivom mobilnošću kroz obuke državnih službenika, koji imaju koristi od iskustva i stručnosti MED lučkih gradova učesnika; 
- Ispitivanje ili simulacija pilot akcija povezanih sa održivom mobilnošću u gradovima učesnicima: Valensija, Kopar, Kotor, Drač, Limasol, Igumenica;
- Razviti, ažurirati ili uskladiti SUMP-ove u MED lučkim gradovima učesnicima;
- Razvoj SUMPORT platforme za elektronsko učenje koja uključuje postepen proces da se izradi SUMP i sadrži savjete za sprovođenje akcija povezanih s održivom mobilnošću;
- Dijeljenje SUMPORT iskustva i obezbjeđenje njegovog preuzimanja i u drugim sličnim kontekstima kroz tehnička dešavanja, aktivnosti obuke i platformu za elektronsko učenje.

 

  1. 'PREKOGRANIČNA SARADNJA I KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA'- 3C4SME

Program: INTERREG-IPA program prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru 2014-2020- prvi poziv za projekte

Prioritetna os 1: Jačanje prekogranične saradnje i konkurentonsti malih i srednjih preduzeća

Specifični cilj 1.1: Jačanje okvirnih uslova za razvoj prekograničnog tržišta za mala i srednja preduzeća.

Budžet: 1.019.844 EUR za sve partnere. Budžet za Opštinu Kotor je 75, 375.00 Eura.

Partnerstvo:

Vodeći partner na projektu je Asocijacija zanatlija i malih preduzeća Pulje iz Italije a ostali partneri su: Asocijacija zanatlija i malih preduzeća regije Molize iz Italije, Opština Fier iz Albanije, Centar za razvoj biznisa iz Albanije, Opština Kotor i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Crne Gore.

Projekat je pripremljen sa ciljem jačanja konkurentnosti u regionu i pružanja podrške aktivnostima iz sfere biznisa kao i malim i srednjim preduzećima posebno u pogledu poboljšanja pristupa finansiranju inovativnih projekata. Istraživanje regionalnog tržišta sprovedeno prilikom pripreme ove projektne ideje pokazalo je da je nedostatak pristupa odgovarajućim finansijskim instrumetima zbog izloženosti riziku najveći izazov za mala i srednja preduzeća. Podrška ovog projekta fokusira se na pružanje smjernica za jačanje strategija podrške i finansiranja inovativnih malih i srednjih preduzeća u regionu. Pilot aktivnosti koje će se sprovoditi na teritorijama obuhvaćenim projektom predviđaju fazu analize i proučavanja regionalnih sistema na normativnom nivou. Predmet analize će takodje biti dostupni finansijski instrumenti u oblasti intervencije, pristup koji mala i srednja preduzeća imaju njima i postojeće dobre prakse na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou. 

Za implementaciju aktivnosti projektni partneri koji predstavljaju institucije za podršku razvoja biznisa i preduzetništva iskoristiće svoja znanja i iskustvo i obezbijediti razmjenu dobre prakse, prekograničnih mreža kao i održivost projekta.

 

  1. 'OTKRIVANJE, IZLAGANJE I KORIŠĆENJE JEVREJSKE BAŠTINE U DUNAVSKOM REGIONU' - REDISCOVER

Program: Dunavski transnacionalni program (DTP)

Specifični cilj 2.2: Jačanje održive upotrebe prirodnih i kulturnih resursa odnosno nasleđa

Budžet za Opštinu Kotor: 118.898,00 Eura

Partnerstvo:

Vodeći partner: Grad Segedin

Partnerstvo je bazirano između 9 opština slične veličine, istorijskih obilježja, jevrejskom baštinom i misijom u oblasti turizma i kulture: Segedin (HU), Banja Luka (BA), Galati (RO), Kotor (ME), Murska Sobota (SI), Osijek (HR), Regensburg (DE), Subotica (RS) i Timisoara (RO). Svi učestvuju u implementaciji projekta u svojstvu partnera, jedino su Murska Sobota i Subotica pridruženi partneri. Svi gradovi osim Regensburga su upareni sa 9 tematskih partnera:

- Tematski partneri: Institut za kulturu, turizam i sport Murska Sobota (SI); Muzej grada Subotice (RS); Neprofitna turistička organizacija Segedin i okolina (HU)
- Tematski pridruženi partneri: Jevrejska zajednica Banja Luke (BA); Jevrejska zajednica Crne Gore (ME); Jevrejska zajednica Osijeka (HR); Jevrejska zajednica Segedina (HU); Jevrejska zajednica Timisoara (RO); Rumunski institut za istraživanje nacionalnih manjina.

Kratak opis projekta:

Opština Kotor je partner na projektu 'Otkrivanje, izlaganje i korišćenje jevrejske baštine u Dunavskom regionu-REDISCOVER' koji je odobren za finansiranje u okviru Dunavskog transnacionalnog programa INTERREG Danube. 

Vodeći partner na projektu 'REDISCOVER' je pobratimski grad Segedin. Projekat je kandidovan u okviru specifičnog cilja 2.2: Jačanje održive upotrebe prirodnih i kulturnih resursa odnosno nasleđa. Glavni cilj projekta je otkrivanje potencijala zajedničke jevrejske baštine područja obuhvaćenih projektom i razvijanje modernih turističkih rješenja uz rezultate u vidu tematskih pilot projekata kao i transnacionalnih turističkih proizvoda i usluga.

Drugi Poziv je bio otvoren za predstavnike crnogorskih institucija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog sektora zainteresovane za sprovođenje projekata u okviru sljedećih tematskih prioriteta:

- Inovativno i društveno odgovoran Dunavski Region
- Ekološko i kulturno odgovoran Dunavski Region;
- Bolje povezan i energetski odgovoran region.

'Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu' - RELOAD

Opština Kotor je sa još četiri jedinice lokalne samouprave iz Crne Gore odabrana za implementaciju projekta ReLOad (Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu) koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji. Ukupna vrijednost sredstava odobrenih Opštini Kotor je 120.000 eura. Sredstva u iznosu od 100.000 eura biće usmjerena na grantove nevladinim organizacijama, a 20.000 eura na stvaranje tehničkih uslova u lokalnoj samoupravi za implementaciju projekta. Cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana kroz ostvarenje javnog interesa i izgradnju i širenje.