header image

Predsjednik Opštine

blog image

Željko Aprcović, rođen je 12.09.1963 godine. Osnovnu i srednju školu završio u Kotoru. Diplomirani je pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, advokat. Radio u organima lokalne uprave Kotor na mjestu Sekretara za urbanizam i stambeno - komunalne poslove. Odbornik je u četiri mandata i predsjednik kluba odbornika u tri mandata. Poslanik je u tri mandata u Skupštine Crne Gore. Predsjednik je Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i član Odbora za antikorupciju.