header image

Predsjednik Skupštine

blog image

Jovo Suđić rođen je 14. 10. 1947. godine Petrovcu. Osnovnu školu završio je u Petrovcu, srednju i Višu pomorsku školu i menadžment u Kotoru.

Radio je u Jugoceaniji Kotor kao direktor Kadrovske službe , Upravnik Carinarnice Kotor, potpredsjednik Opštine Kotor. Ima bogato političko iskustvo, član je GO DPS CG i IO DPS Kotor, odbornik u lokalnom Parlamentu u više navrata i sportski radnik.

Kontakt:
Telefon: 032/ 322-361
Fax: 032/ 322-360
E-mail: predsjednik.skupstina@kotor.me