header image

Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj

PIJACA DOMAĆIH PROIZVODA - SEZONA 2021

Lokalni poljoprivredni proizvođači i proizvođači rukotvorina za vikend su imali priliku da izlažu i upoznaju posjetioce sajma "Pijaca domaćih proizvoda - sezona 2021." organizovane u...

Saznajte više 12.07.2021.

ODRŽAVANJE I OČUVANJE TRADICIONALNIH DRVENIH BARKI NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Dana 31.05.2021. godine održan je sastanak na temu "Održavanje i očuvanje tradicionalnih drvenih barki na teritoriji opštine Kotor". Sastanku su prisustvovali: g-din Savić Božović (Lučka Kapetanija...

Saznajte više 31.05.2021.

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA, MARIKULTURISTIMA I RIBARIMA NA INFORMATIVNI SASTANAK

„U skadu sa Odlukom o podsticajima u razvoj poljoprivrede („Sl. List CG – opštinski propisi“, br 050/17, od 07.12.2017., 010/20 od 12.03.2020.) Opština Kotor će...

Saznajte više 31.05.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU PROGRAMA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U OPŠTINI KOTOR 2021 – 2024

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 46/19)...

Saznajte više 12.05.2021.

OBAVJEŠTENJE IZ SEKRETARIJATA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

Dana 26.04.2021. godine održan je sastanak predstavnika lokalne uprave – Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i...

Saznajte više 26.04.2021.

OBILJEŽENA SEDMICA DANA PLANETE NA UZGAJALIŠTU DOO ŠKOLJE BOKE

Povodom obilježavanja sedmice planete Zemlje, predstavnici Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj odazvali su se pozivu uglednog uzgajivača školjki i velikog ekološkog aktiviste...

Saznajte više 22.04.2021.