Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU NA ZATVORENOM BAZENU DO SOCIJALNE INKLUZIJE

15.02.2024.
FIZIČKOM AKTIVNOŠĆU NA ZATVORENOM BAZENU DO SOCIJALNE INKLUZIJE

U okviru projekta „Socijalna inkluzija u Crnoj Gori“, Opština Kotor danas u 16 časova organizuje plivački događaj na Zatvorenom bazenu „Zoran Džimi Gopčević“, na kome će učestvovati učenici s oštećenjem sluha i/ili govora JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”, djeca polaznici Kursa jezika Zajednice Italijana Crne Gore, koja je partner na projektu, kao i djeca koja treniraju vaterpolo u Primorcu. Ovo je četvrti plivački događaj u okviru ovog projekta, čiji je cilj poboljšanje uslova za fizičku aktivnost kao alata za poboljšanje kvaliteta života i zaštite zdravlja i kao sredstva za socijalnu inkluziju.

Zatvoreni bazen „Zoran Džimi Gopčević“ kao značajni resurs našeg grada, treba da bude dostupan, pristupačan i da nudi sadržaje za fizičku aktivnost svih naših građana, te da ga i ranjive grupe koriste. To je jedan od razloga zbog kojih je  Opština Kotor u prethodnoj godini započela implementaciju projekta „Socijalna Inkluzija u Crnoj Gori”, finansijski podržanog od strane Regije Friuli Venezia Giulia, u skladu sa Zakonom Regije FVG od 30. oktobra 2000, br.19.

U okviru projekta se svake nedjelje počev od 28. januara pa do sredine maja organizuju plivački događaji za različite ranjive grupe u našem gradu, koje pod nadzorom stručnog lica – fizioterapeuta, rade vježbe u Bazenu uz prilagođavanje tako da pomažu u opsegu njihovih pokreta ili snage, u zavisnosti od opšteg stanja, potreba. Učesnicima i fizioterapeutu podršku pružaju i učenice Srednje medicinske škole Gimnazije Kotor, te se ovim putem zahvaljujemo rukovodstvu ove obrazovne ustanove na razumjevanju značaja ovog projekta.

Do sada održana tri plivačka događaja su bila posvećena starijim osobama, osobama sa fizičkim invaliditetom i djeci sa smetanjama u razvoju, a organizovana su uz podršku JU Doma starih „Grabovac” Risan, Dnevnog boravka za starije osobe i lica sa invaliditetom u Rakitama i Dnevnog boravka za djecu sa smetnjama u razvoju JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”. Projektni tim podstiče međusobnu interakciju različitih ranjivih grupa na plivačkim događajima, te su se već na drugom plivačkom događaju osobama sa fizičkim invaliditetom pridružile starije osobe, što će biti slučaj i u nedjelju 18. februara u 10:30h, dok će u 11:30h djeca sa smetnjama u razvoju moći da uživaju u Bazenu.

Četvrti plivački događaj je posebno značajan zbog toga što omogućava interakciju djece s oštećenjem sluha i/ili govora sa djecom bez invaliditeta, i to u vrijeme kada ona inače koriste Zatvoreni bazen za trening vaterpola. Ovim  plivačkim događajem se omogućava potpuna inkluzija djece s oštećenjem sluha i/ili govora u redovne tokove života njihove vršnjačke grupe, ali i pokazuje koliko je važno učiti druge jezike radi prevazilaženja jezičkih barijera onoj djeci koja imaju sklonosti ka tome, poput polaznika Kursa jezika Zajednice Italijana Crne Gore. Nadamo se da ćemo ovim projektom podstaći i druge građane Kotora, kako iz ranjivih grupa, tako i one koje nisu marginalizovani, da dolaze na Zatvoreni bazen „Zoran Džimi Gopčević“, da učešćem na plivačkim događajima podstiču socijalnu inkluziju kroz fizičku aktivnost. Više informacija o samom projektu ali i o Kalendaru događaja, zainteresovana lica mogu dobiti na broj +382 63 276 782 srijedom, četvrtkom i petkom od 12h do 15h i na Instagram profilu( @ism_communityhub)

 

 

Miroslava-Mima Ivanović

Koordinatorka Centra za pomoć (motivaciju) i podršku ranjivim grupama svih uzrasta