Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

FUNKCIONERI OPŠTINE KOTOR NA TRENINGU O MEHANIZMIMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

16.05.2024.
FUNKCIONERI OPŠTINE KOTOR NA TRENINGU O MEHANIZMIMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je 14. maja prvi u seriji treninga za javne funkcionere i funkcionerke o mehanizmima suzbijanja korupcije, na kojem je učestvovalo dvadeset predstavnika/ca lokalnih samouprava iz različitih regiona i opština u Crnoj Gori.

Na treningu su učestvovali i funkcioneri iz Opštine Kotor: Stanislavka Radulović, sekretarka Sekretarijata za zajedničke poslove Opštine Kotor, Nebojša Mandić, sekretar za imovinsko pravne odnose, Vesna Balandžić, načelnica Komunalne policije i Senka Lazarević, v.d. glavnog gradskog arhitekte.

Tokom treninga obrađene su brojne teme, uključujući planove integriteta, zaštitu zviždača, sukob interesa, razumijevanje i upravljanje rizicima, imovinske kartone, a za koje je procijenjeno da su značajne za unapređenje rada javnih funkcionera u antikorupcijskim aktivnostima.

Stanislavka Radulović tom je prilikom za portal Centra za građansko obrazovanje kazala kako su edukacije o mehanizmima zaštite korupcije neprocjenjive u savremenom sistemu javne uprave.

„Iako mehanizmi postoje, potrebno ih je konstantno unapređivati, ali i koristiti. Kako prepoznati korupciju, ohrabriti se i prijaviti je, kao i sagledati cijelu širu sliku fenomena korupcije je nešto na šta ovaj trening ukazuje, ali i doprinosi edukaciji svih nas kao pojedinaca”, kazala je Radulović, naglašavajući važnost doprinosa opštem dobru građana/ki.

„Na kraju, ljudi treba da vjeruju u instituciju, a mi pojedinci gradimo tu instituciju, boreći se protivkorupcije i stvarajući snažna načela na kojima se ta institucija oblikuje,” ocijenila je Radulović.

Trening je organizovan u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija), koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Biro Stejt departmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), a koji CGO sprovodi u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije (ASK) čiji su predstavnici bili predavači.