Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

PRVI RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA MEDCITIES I OPŠTINE KOTOR

16.02.2024.
PRVI RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA MEDCITIES I OPŠTINE KOTOR
Danas je održan prvi radni sastanak između predstavnika mreže MedCities i Opštine Kotor. Sastanak je imao za cilj upoznavanje predstavnika Opštine sa mogućnostima saradnje sa gradovima unutar mreže. Generalni sekretar MedCities Josep Canals Molina održao je prezentaciju o radu Mreže, dosadašnjih iskustava sa pronalaženjem inovativnih rješenja za specifične probleme koje dijele mediteranski gradovi kroz bilateralnu saradnju, radne grupe, onlajn sesije, projekte izgradnje kapaciteta i evropske teritorijalne saradnje. U ime Opštine Kotor sastanku su prisustvivali Potpredsjednik Nebojša Ševaljević i kordinatorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Jelena Stjepčević. Na sastanku je dogovoreno da će se dalja saradnja sa mrežom MedCities odvijati prvenstveno na poljima održive mobilnosti, zaštite životne sredine i biodiverziteta i upravljanja otpadom. Opštini Kotor je takođe ponuđena facilitacija procesa bilateralne saradnje sa gradovima unutar Mreže sa ciljem dijeljenja dobrih praksi i znanja unutar projekata od interesa za grad.  Opština Kotor postala je prva crnogorska opština - članica MedCities u novembru 2023.
 
MedCities asocijacija pomaže u osnaživanju mediteranskih lokalnih samouprava da ostvare svoje strateške prioritete, vjerujući da one igraju vitalnu ulogu u poboljšanju života građana. To je mediteranski glas za lokalne vlasti i izgrađuje njihove kapacitete da odgovore na izazove lokalne uprave na održiv način. MedCities organizacija je osnovana 1991. godine u Barseloni. Transformacija MedCities-a u pravno udruženje povećala je njegov operativni kapacitet i poboljšala njegovu sposobnost da promoviše održivi urbani razvoj u regionu. MedCities uzima Agendu za održivi razvoj 2030 kao opšti okvir za sve svoje projekte. Mreža MedCities broji 73 opštine sa 3 obale Mediterana.