Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

SARADNJA OPŠTINE I DOMA ZDRAVLJA U OBLASTI RANOG RAZVOJA DJETETA

23.02.2024.
SARADNJA OPŠTINE I DOMA ZDRAVLJA U OBLASTI RANOG RAZVOJA DJETETA

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Opštine Kotor i JZU Dom zdravlja potvrđena je njihova saglasnost o direktnom angažovanju kada je u pitanju briga o djeci sa smetnjama u razvoju. 

Memorandum koji su potpisali Vladimir Jokić, predsjednik Opštine, i direktor Doma zdravlja Igor Kumburović između ostalog obezbjeđuje tretmane defektologa-somatopeda u prostorijama Doma zdravlja za djecu sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Kotor. Potpisivanju je prisustovala sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport I društevene djelatnosti Tatjana Kriještorac 

Preglede i tretmane u Domu zdravlja obavljaće defektolog-somatoped Tatjana Lazić Bašić dva puta sedmično. Ovaj protokol donosi značajne olakšice porodicama djece kojima su potrebni takvi tretmani, posebno zbog činjenice da ubuduće neće morati da odlaze u druge gradove i resursne centre.  

Današnjim potpisivanjem Memoranduma je otvoren prostor za praktičnu realizaciju Protokola o saradnji u oblasti ranog razvoja djeteta između Opštine Kotor, JZU Dom zdravlja, JPU “Radost”, JU Resursni centar za sluh i govor “dr Peruta Ivanović” i JU Centar za socijalni rad Kotor, potpisanog u decembru prethodne godine. 

Nadalje će uslijediti aktivnosti koje će značiti neposredno sprovodjenje u dijelo Protokola sa institucijama dječije i socijalne zaštite. Sve do formiranja institucije poput dnevnog centra koji će imati punu tretmansku i savjetodavnu ulogu u radu sa porodicama i djecom sa smetnjama u razvoju.