Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

U KOTORU ČIST VAZDUH U FEBRUARU

25.03.2024.
U KOTORU ČIST VAZDUH U FEBRUARU
Obavještavamo javnost da Izvještaj o kvalitetu vazduha na teritoriji Crne Gore za februar 2024.godine možete pogledati na sledećem linku: https://epa.org.me/wp-contenthttps://www.kotor.me/uploads/2024/03/Februar-2024.pdf , objavljenom na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Izvještaj o kvalitetu vazduha na teritoriji Crne Gore pripremio je Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o.
 
Tokom februara 2024.godine, na mjernom mjestu u Kotoru nisu registrovana prekoračenja graničnih vrijednosti mjerenih parametara.
 
U prilogu dostavljamo dio iz Izvještaja koji se odnosi na mjerenje kvaliteta vazduha na mjernom mjestu u Kotoru za februar 2024.godine.