Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog veb sajta prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao posjetioca Opštine Kotor, koja je vlasnik ovog veb sajta.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Opštine Kotor i/ili su u vlasništvu njenih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera Opštine Kotor, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dijela sadržaja sa sajta ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti Opštine Kotor. Sadržaj sajta kao i svi djelovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Opštini Kotor, odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenijela pravo korišćenja istih na Opštinu Kotor.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, je u isključivom vlasništvu Opštine Kotor ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Opštinu Kotor.

Nepoštovanje uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela sadržaja dostupnog na sajtu, smatra se povredom autoskog prava u skladu sa odredbama postojećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima, te podliježe mаterijаlnom i krivičnom gonjenju.

Opština Kotor zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmjeni uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promjena uslova korišćenja. Promjene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.

 

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

 

Sadržaj koji se nalazi na sajtu, ili bilo koji dio predmetnog sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.

Cjelokupan sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama, koje su u isključivoj nadležnosti Opštine Kotor.

 

Obaveze posjetilaca/korisnika sajta

 

U cilju efikasnog, bezbjednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na web sajtu nije dozvoljeno:

a) objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
b) objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, prijetećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;
c) objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje informacija za koje posjetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;
d) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
e) manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmjenjuje ili prenosi;
f) objavljivanje, razmjena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
h) objavljivanje, slanje, razmjenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;
i) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posjetilaca sajta.

Opština Kotor zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimjerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

 

Korisnički nalozi i članstvo

 

U slučaju otvaranja naloga na sajtu, korisnik je odgovoran za održavanje bezbednost sopstvenog naloga i u cjelosti je odgovoran za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru naloga kao i bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa nalogom. Davanje netačnih kontakt informacija bilo koje vrste može dovesti do gašenja naloga. Postoji obaveza korisnika o momentalnom obavještenju u slučaju neovlašćene upotrebe naloga korisnika. U slučaju neovlašćene upotrebe naloga od strane trećih lica, Opština Kotor neće biti odgovorna za radnje ili propuste, uključujući i bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao posledica takvih radnji ili propusta.

Opština Kotor ima pravo suspenzije ili uklanjanja naloga ili bilo kog njegovog dijela, ako se utvrdi da je korisnik naloga prekršio bilo koju obavezu uslova korišćenja ili je ponašanje korisnika imalo tendenciju da prouzrokuje bilo koju vrstu štete.

 

Pravila komentarisanja

 

Komentari posjetilaca predstavljaju važan segment u okviru rada i funkcionisanja web sajta i aplikacije, tako da Opština Kotor podstiče i daje prednost komentarima sa konstruktivnim i kvalitetnim sadržajem.

U cilju bezbjednosti i sigurnosti svih posjetlaca sajta, samo registrovani posjetioci/korisnici sajta/aplikacije imaju pravo da pošalju sadržaj namijenjen objavljivanju.
Opština Kotor ne garantuje za tačnost, porijeklo, vjerodostojnost i kvalitet sadržaja komentara.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, odluku ili stav Opštine Kotor, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav autora komentara.

Autor komentara u svemu garantuje da je cjelokupan sadržaj komentara u isključivom vlasništvu autora, tako da sadržaj komentara nesmetano može da bude objavljen na sajtu i/ili aplikaciji.

Opština Kotor zadržava pravo objavljivanja, reprodukovanja i distribucije sadržaja komentara autora, i to bez bilo kakve obaveze odnosno naknade prema autoru, kao i bez bilo kakvog ograničenja u prostoru i vremenu.

Autor komentara je isključivo odgovoran za sadržinu i autorska prava u okviru sadržaja komentara, te Opština Kotor nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtjev za naknadu nastale štete protiv Opštine Kotor autor će biti u obavezi da nadoknadi svaku vrstu štete Opštini Kotor.
Opština Kotor zadržava pravo izbora, neobjavljivanja i brisanja komentara, kao i pravo postmoderacije komentara koji će biti objavljeni.

U svakom slučaju, nije dozvoljeno objavljivanje komentara koji sadrže informacije, podatke, mišljenja i ideje kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, vjeri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne opredijeljenosti.

Opština Kotor zadržava pravo da ne objavi ili da obriše komentare koji podstiču govor mržnje, ili sadrže psovke i uvrede.

Opština Kotor zadržava pravo da ne objavi ili pravo da obriše komentare koji se negativno, uvrjedljivo ili neprijatno odnose na uredjivačku politiku sajta.