Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

NVO

KONTAKT:

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Tel:
+382 32 325 874
e-mail:
kultura@kotor.me

EVIDENCIJA AKTIVNIH NVO U OPŠTINI KOTOR

POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

31.03.2023. Preuzimanje

Lokalne samouprave Kotor, Budva i Herceg Novi i projekat ReLOaD pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa teritorije ovih opština da daju svoje komentare, predloge i sugestije na Sektorsku analizu za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija iz budžeta ReLOaD 2 projekta u 2023. godini u okviru klastera „Coastal Mates“ - Kotor, Budva i Herceg-Novi, koja je prilog ovom pozivu.

Molimo Vas da Vaše predloge i sugestije dostavite u pisanoj formi putem e-maila: katica.brkanovic@kotor.me ili preko Građanskog biroa Opštine Kotor, najkasnije do 06.04.2023. godine.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program će biti realizovan u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

REZULTATI EVALUACIJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NVO PRIJAVLJENIH NA RELOAD KONKURSU KLASTERA COASTAL MATED

30.06.2022. Preuzimanje

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na ReLOaD Konkursu Klastera "Coastal Mated" koji je bio otvoren od 29. marta 2022. do 27. aprila 2022.