Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

O Predsjedniku

O Predsjedniku

Vladimir Jokić  rođen je 24. januara 1988. godine u Kotoru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju odličnim uspjehom.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na teorijsko-pravnom smjeru.
Nagrađivan na matematičkim takmičenjima - višestruki je pobjednik na regionalnim informatičkim konkursima, nagrađivan na evropskim takmičenjima u istoj kategoriji; dodatno diplomirao i pohvaljivan na Klinici za besjedništvo i retoriku Pravnog fakulteta u Beogradu.

Govori engleski jezik, a služi se italijanskim. Učestvovao je na više seminara, konferencija i stručnih skupova. Jedan je od organizatora seminara “Šansa za posao” koji je održan u oktobru 2017. godine.

Praksu i stručnu obuku obavljao u “Ernst&Young“ Beograd 2012. godine, na poslovima vezanim za radno, privredno i poresko pravo.

U periodu od 2010. godine do 2014. godine obavljao je poslove advokatskog pomoćnika u advokatskoj kancelariji "Petković" u Beogradu gdje se posebno specijalizovao u oblasti privrednog i sportskog prava.

Od 2014. godine obavlja pravne poslove u knjigovodstvenoj agenciji “Jokić 4V” DOO iz Kotora.
Od 2012. godine je suvlasnik privrednog društva “ABPM Sport Agency” DOO iz Beograda, koje pruža konslating usluge u oblasti sporta, prava i privrede i razvija internet start-up projekte.

Bio je potpredsjednik UNESCO-ve Međunarodne koordinacione grupe.

U periodu od 2017. godine do 2019. godine obavljao je prvi put funkciju Predsjednika Opštine Kotor.

Predsjednik je Opštinskog odbora Demokrata Kotor, član Glavnog odbora Demokratske Crne Gore i član Predsjedništva Demokratske Crne Gore.