Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javne Rasprave Sekretarijata za lokalne prihode budzet i finansije eng

NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2019. GODINU

Predsjednik Opštine Kotor, Odlukom broj 0101- 17180 od 15.11.2018.godine utvrdio je Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2019. godinu. Nacrt Odluke stavlja se na...

Read more 15.11.2018.

Public debate on the Draft of the Budget of the Municipality of Kotor Municipality for 2018

The President of the Municipality of Kotor, Decision No. 0101- 17307 of 06.11.2017, established the Draft Decision on the Municipality of Kotor Municipality for 2018....

Read more 08.11.2017.

Javna rasprava - Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015. godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi...

Read more 17.11.2015.

Javna rasprava - Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015. godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi...

Read more 17.11.2015.

Javna rasprava - Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse

Skupština Opštine Kotor je na sjednici odrzanoj 16.11.2015. godine utvrdila je Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o boravisnoj taksi...

Read more 17.11.2015.

Javna rasprava povodom Nacrta odluke o Budžetu opštine Kotor 2015

PROGRAM JAVNE RASPRAVEPredsjednik opštine Kotor je dana 02.12.2014. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o Budžetu opštine Kotor za 2015. godinu, sa Nacrtom Odluke o usvajanju Plana...

Read more 02.12.2014.

Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 14.10.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih I nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine...

Read more 15.10.2014.

Public debate

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i istu uputila na...

Read more 29.05.2014.

Call for public debate - budget

Assembly of Kotor, at the session held on 11.28.2013. establishedThe drafts of the following documents:...

Read more 28.11.2013.