Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Public debate

29.05.2014.
Public debate

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i istu uputila na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 29.05.2014.g. i trajaće do zaključno sa 28.06.2014.g.Primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti puteme e-maila Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora: komunko@t-com.me ili pisanim putem preko Građanskog biroa.Prilog: Odluka o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara