Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ODLUKA O NAKNADI ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

29.05.2014.
ODLUKA O NAKNADI ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i istu uputila na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 29.05.2014.g. i trajaće do zaključno sa 28.06.2014.g.Primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti puteme e-maila Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora: komunko@t-com.me ili pisanim putem preko Građanskog biroa.Prilog: Odluka o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara