Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM ZA PERIOD 2017 - 2020 GODINE

11.07.2017.
JAVNA RASPRAVA PO NACRTU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM ZA PERIOD 2017 - 2020 GODINE

Shodno Zaključku Skupštine Opštine Kotor br.11-9389 od 26.06.2017.godine, utvrđen je Nacrt Lokalnog Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2017-2020 godine, i isti se stavlja na Javnu raspravu u trajanju od 30 dana, počev od 10.jula 2017.godine pa do 10.avgusta 2017.godine.

Javne rasprave po Mjesnim zajednicama će se održavati u skladu sa sledećim planom:

 • 24. jula 2017.godine u 18.00 časova za MZ GORNJI GRBALJ - u prostorijama Kanonika kod crkve Sv.Varvara u Gornjoj Sutvari 
 • 25.jula 2017.godine u 17.30 časova za MZ RADANOVIĆI, MZ VRANOVIĆI i MZ GLAVATIČIĆI-BIGOVA – u prostorijama osnovne škole „Nikola Đurković“ na Radanovićima 
 • 25.jula 2017.godine u 19.00 časova za MZ LASTVA GRBALJSKA i MZ SAVINA – u prostorijama Doma kulture u Savini 
 • 27.jula 2017.godine u 19.00 časova za MZ MORINJ, MZ RISAN, MZ PERAST, MZ GORNJE KRIVOŠIJE i MZ DONJE KRIVOŠIJE – u prostorijama MZ Risan 
 • 31.jula 2017.godine u 18.00 časova za MZ DOBROTA I – u prostorijama Doma kulture u Dobroti (ispod Sv.Matije) 
 • 01.avgusta 2017.godine u 18.00 časova za MZ ORAHOVAC i MZ DOBROTA II – u prostorijama mjesne zajednice Dobrota II u zgradi Bijelića na Svetom Stasiju
 • 01.avgusta 2017.godine u 19.00 časova za MZ STARI GRAD KOTOR – u skupštinskoj sali Palate Bizanti u Starom gradu 
 • 03.avgusta 2017.godine u 18.00 časova za MZ MUO, MZ PRČANJ i MZ STOLIV – u prostorijama Doma kulture na Prčanju
 • 03.avgusta 2017.godine u 19.00 časova za MZ KAVAČ, MZ MIRAC i MZ ŠKALJARI – u prostorijama Doma kulture u Škaljarima

Centralna javna rasprava održaće se 11.avgusta u 12.00 časova u Palati Bizanti u Starom gradu.

Svoja zapažanja, sugestije i predloge možete slati na adresu Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine ili na mail bastina@opstinakotor.com

PRILOG: