Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Javne Rasprave Javne rasprave Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora eng

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5/18

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5/18 za izdavanje u zakup na privremeno korišćenje pokretnih kućica za prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita uz kuvano...

Read more 28.12.2018.

Program javne rasprave Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora

Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora je na sjednici oržanoj dana 16.11.2015. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o usvajanju Planu potrošnje direkcije za uređenje i...

Read more 02.12.2015.

Javni poziv o ustupanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda - tendera

Na osnovu člana 13.i 30. Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama ( Sl. list opštine Crne Gore – opštinski propisi broj 4/011), Odluke Komisije za...

Read more 04.06.2014.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog...

Read more 30.05.2014.

Public call no. 11/13

JAVNI POZIV BR. 11/13 o ustupanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda - tendera Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup sljedećih...

Read more 22.10.2013.

Nacrt višegodišnjeg investicionog plana Opštine Kotor za period 2013-2017

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 09.07.2013. godine utvrdila Nacrt Višegodišnjeg investicionog plana opštine Kotor za period 2013-2017...

Read more 24.09.2013.