Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Javne rasprave Javne rasprave Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora

Zakljucak 17.06.2022

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 17.06.2022.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O POSTAVLJANJU ODNOSNO GRAĐENJU I UKLANJANJU POMOĆNIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

U prilogu se može preuzeti dokumentacija, a više informacija na ovom linku....

Saznajte više 26.02.2021.

JAVNA RASPRAVA - NACRT ODLUKE O OBEZBJEĐIVANJU ALTERNATIVNOG SMJEŠTAJA

U prilogu se može preuzeti dokumentacija, a više informacija na ovom linku....

Saznajte više 26.02.2021.

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

U prilogu možete preuzeti Zaključak a sa linka Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora sledeću dokumentaciju: Nacrt Programa rada za 2021. godinu Nacrt Programa uređenja prostora za 2021. godinu Nacrt...

Saznajte više 24.02.2021.

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5 18

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5/18 za izdavanje u zakup na privremeno korišćenje pokretnih kućica za prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita uz kuvano...

Saznajte više 28.12.2018.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE DIREKCIJE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA 2016

Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora je na sjednici oržanoj dana 16.11.2015. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o usvajanju Planu potrošnje direkcije za uređenje i...

Saznajte više 02.12.2015.

JAVNI POZIV O USTUPANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA PUTEM PRIKUPLJANJA PONUDA - TENDERA

Na osnovu člana 13.i 30. Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama (Sl. list opštine Crne Gore – opštinski propisi broj 4/011), Odluke Komisije za poslovni...

Saznajte više 04.06.2014.

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog...

Saznajte više 30.05.2014.