header image

Javne rasprave Javne rasprave Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5 18

PONOVLJENI JAVNI POZIV BROJ 5/18 za izdavanje u zakup na privremeno korišćenje pokretnih kućica za prodaju kolača,peciva,ruštula, palačinki,kobasica, sitne ribe i školjki, pomfrita uz kuvano...

Saznajte više 28.12.2018.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE DIREKCIJE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA 2016

Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora je na sjednici oržanoj dana 16.11.2015. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o usvajanju Planu potrošnje direkcije za uređenje i...

Saznajte više 02.12.2015.

JAVNI POZIV O USTUPANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA PUTEM PRIKUPLJANJA PONUDA - TENDERA

Na osnovu člana 13.i 30. Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama (Sl. list opštine Crne Gore – opštinski propisi broj 4/011), Odluke Komisije za poslovni...

Saznajte više 04.06.2014.

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog...

Saznajte više 30.05.2014.

JAVNI POZIV BR. 11 13 O USTUPANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

JAVNI POZIV BR. 11/13 o ustupanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda - tendera Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup...

Saznajte više 22.10.2013.

NACRT VIŠEGODIŠNJEG INVESTICIONOG PLANA OPŠTINE KOTOR ZA PERIOD 2013 - 2017

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 09.07.2013. godine utvrdila Nacrt Višegodišnjeg investicionog plana opštine Kotor za period 2013-2017 Vrijeme javne rasprave za Nacrt Višegodišnjeg investicionog...

Saznajte više 24.09.2013.