header image

Javne rasprave Sekretarijata za urbanizam gradjevinarstvo i prostorno planiranje

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE I URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE MBTS

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-13608 od 04.08.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju trafostanice MBTS 10/0,4kV 1x630kVA “Pržice...

Saznajte više 05.08.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU NDTS 10,04kV 1x 100Kva „VOLI“ SA PRIKLJUČNIM 10kV KABLOVSKIM VODOVIMA TRAFOSTANICAMA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-13119 od 01.08.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10,04kV 1x 100kVA „VOLI“ sa priključnim 10kV...

Saznajte više 02.08.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE SUTVARA

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju saobraćajnice na kat.parc.960/5, 961/2 I 962/2, K.O.Sutvara Zaključkom Predsjednika Opštine...

Saznajte više 13.06.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JVNE RASPRAVE BIGOVA

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za uklapanje TS 35/10kV “Bigova” u 10kV mrežu   Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor,...

Saznajte više 13.06.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU TS 10 - 0.4KV 1X630KVA „N6“ SA UKLAPANJEM U SN MREŽU, K.O.ZAGORA, KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-4433 od 16.03.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0.4kV 1x630kVA „N6“ sa uklapanjem u SN...

Saznajte više 17.03.2022.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SA IZMJEŠTANJEM TS 10 - 0.4kV 1x1000kVA “GRAD 9” SA UKLAPANJEM U VN I NN MREŽU (ZAMJENA POSTOJEĆE TS 10 - 0.4kV 2x630kVA “GRAD 9”), REGION 5, K.O.KOTOR II, KOTOR

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SA IZMJEŠTANJEM TS 10/0.4kV 1x1000kVA “Grad 9” SA UKLAPANJEM U VN I...

Saznajte više 23.02.2022.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU 10 kV KABLOVSKOG VODA I OPTIČKOG KABLA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-7959 od 03.06.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS...

Saznajte više 03.06.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU STUBNE TRAFOSTANICE STS 10 - 0,4KV 100KVA POLJICE SA PRIKLJUČNIM 10 KV KABLOVSKIM VODOM I NN MREŽA TRAFOREONA STS – KRIVOŠIJE DONJE

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-5560 od 26.04.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4kV 100kVA „Poljice“ sa priključnim...

Saznajte više 26.04.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBIMU I VRSTI DOPUŠTENIH RADOVA NA SPOLJNIM DJELOVIMA STAMBENE ZGRADE

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBIMU I VRSTI DOPUŠTENIH RADOVA NA SPOLJNIM DJELOVIMA STAMBENE ZGRADE Zaključkom Predsjednika...

Saznajte više 09.04.2021.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR I O NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

U skladu sa članom 35 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17 i 44/18) Ministarstvo održivog razvoja i turizma...

Saznajte više 04.03.2020.