header image

Javne rasprave Sekretarijata za urbanizam gradjevinarstvo i prostorno planiranje

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNIH RASPRAVA

Odlukama Skupštine Opštine Kotor od 06.11.2019.godine, utvrđeno je sledeće:1. Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV „Morinj II-Kobilje“ sa uklapanjem u SN mrežu2....

Saznajte više 07.11.2019.

JAVNA RASPRAVA - BUTIKO

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 30.09.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA „BUTIKO“ i stavljen na javnu raspravu, u...

Saznajte više 01.10.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE GRAĐEVINSKOG I KABASTOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje građevinskog i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O REKONSTRUKCIJI JAVNE RASVETE - POPOVIĆI

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o rekonstrukciji javne rasvete Popovići i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE LOKALNIH PUTEVA U NASELJU DRAGALJ, GORNJE KRIVOŠIJE

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE LOKALNIH PUTEVA U NASELJU BOJANIĆI, GORNJE KRIVOŠIJE

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS `DAOŠINE 2` SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,kV „Daošine 2“ sa uklapanjem u SN mrežu i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZGRADNJI JAVNE RASVETE KOLOŽUNJ

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izgradnji javne rasvete Koložunj i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna...

Saznajte više 16.08.2019.

TERMINI JAVNIH RASPRAVA ZA NACRT PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR

Zbog velikog interesovanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma će u saradnji sa Opštinom Kotor, organizovati i javne rasprave za Nacrt Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor...

Saznajte više 20.05.2019.