header image

Javne rasprave Sekretarijata za urbanizam gradjevinarstvo i prostorno planiranje

JAVNA RASPRAVA - BUTIKO

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 30.09.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA „BUTIKO“ i stavljen na javnu raspravu, u...

Saznajte više 01.10.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE GRAĐEVINSKOG I KABASTOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje građevinskog i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O REKONSTRUKCIJI JAVNE RASVETE - POPOVIĆI

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o rekonstrukciji javne rasvete Popovići i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE LOKALNIH PUTEVA U NASELJU DRAGALJ, GORNJE KRIVOŠIJE

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE LOKALNIH PUTEVA U NASELJU BOJANIĆI, GORNJE KRIVOŠIJE

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS `DAOŠINE 2` SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,kV „Daošine 2“ sa uklapanjem u SN mrežu i...

Saznajte više 16.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZGRADNJI JAVNE RASVETE KOLOŽUNJ

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izgradnji javne rasvete Koložunj i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna...

Saznajte više 16.08.2019.

TERMINI JAVNIH RASPRAVA ZA NACRT PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR

Zbog velikog interesovanja Ministarstvo održivog razvoja i turizma će u saradnji sa Opštinom Kotor, organizovati i javne rasprave za Nacrt Prostorno urbanističkog plana Opštine Kotor...

Saznajte više 20.05.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR I O NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na link-u je objava javne rasprave o Nacrtu PUP-a Kotor i Nacrtu Izvještaja o SPU, gdje je postavljen tekstualni dio plana, i grafički prilozi –...

Saznajte više 24.04.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS `ORAHOVAC - SIMENS INŽENJERING` SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering“ sa uklapanjem u...

Saznajte više 02.10.2018.