header image

Javne rasprave Sekretarijata za urbanizam gradjevinarstvo i prostorno planiranje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE KOTOR I O NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na link-u je objava javne rasprave o Nacrtu PUP-a Kotor i Nacrtu Izvještaja o SPU, gdje je postavljen tekstualni dio plana, i grafički prilozi –...

Saznajte više 24.04.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS `ORAHOVAC - SIMENS INŽENJERING` SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering“ sa uklapanjem u...

Saznajte više 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS `MORINJ`SA UKLAPANJEM U SN I NN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13797 od 13.09.2018.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju  DTS 10/0,4 kV Morinj sa uklapanjem u SN...

Saznajte više 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE P0 NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU DTS 10/0,4 kV „ORAHOVAC-SIMENS INŽENJERING" SA UKLAPANJEM U SN MREŽU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-13831 od 13.09.2018 godine, utvrđen је Nacrt  Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju dts 10/0,4 kv „Orahovac-simens inženjering" sa uklapanjem...

Saznajte više 18.09.2018.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU VERTIKALNOG TRANSPORTA - ŽIČARE OD KOTORA DO TVRĐAVE SV.IVAN

Odlukom Skupštine Opštine Kotor, broj 11-5723/16 od 26.05.2016.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju vertikalnog transporta-žičare od Kotora do tvrđave Sv.Ivan i...

Saznajte više 05.05.2016.

OBJAVE - URBANIZAM 24.02.2016

Objave možete preuzeti sa ovih adresa:...

Saznajte više 24.02.2016.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU URBANISTIČKOG PROJEKTA POSLOVNO - STAMBENE ZONE ŠKALJARI I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA URBANISTIČKI PROJEKAT POSLOVNO - STAMBENE ZONE ŠKALJARI

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-660 od 22.01.2016.godine, utvrđen je Nacrt Urbanističkog projekta poslovno-stambene zone Škaljari i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15...

Saznajte više 22.01.2016.

NACRT PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CG I NACRT IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava javnost da će se u periodu od 26.01.2016. do 26.02.2016. godine, održati JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje...

Saznajte više 22.01.2016.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU IZMJENA I DOPUNA DUP - A NERIN I ELABORATA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJENE I DOPUNE DUP NERIN

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-10721 od 21.07.2015.godine, utvrđen je Nacrt DUP-a Nerin i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana.Javna rasprava će...

Saznajte više 22.07.2015.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE SEKTOR 38 - `BIGOVA` I NACRTU IZMJENA I DOPUNA LOKALNE STUDIJE LOKACIJE `TRAŠTE`

Obavještava se javnost da će se u periodu od 30.05.2015. do 15.06.2015. godine, održatiJAVNA RASPRAVAo Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije ...

Saznajte više 26.05.2015.