header image

Sekretarijat za urbanizam gradjevinarstvo i prostorno planiranje

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE NDTS 10 - 0,4KV 1X1000KVA “FK GRBALJ” SA UKLAPANJEM U 10KV MREŽU I 0,4 MREŽU, REGION 5 (KOTOR - K.O.SUTVARA)

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-3653  od 03.03.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4kV 1x1000kVA “FK GRBALJ” sa uklapanjem...

Saznajte više 03.03.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU KABLOVSKIH PODZEMNIH VODOVA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-1879 od 09.02.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju kablovskih – podzemnih vodova 10kV sa uklapanjem...

Saznajte više 11.02.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU I POSTAVLJANJE FOTONAPONSKOG SISTEMA U KOTORU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-1880 od 09.02.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju i postavljanje fotonaponskog (solarnog) sistema u Kotoru,...

Saznajte više 11.02.2022.

ODGOVORI NA PRIMJEDBE ZA PRIVREMENE OBJEKTE

U prilogu su odgovori na pitanja vezana za vijest: OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA...

Saznajte više 18.11.2021.

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR ZA PERIOD 2018 - 2023 GODINE

Obavještavamo zainteresovane subjekte da je Predlog Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor za period 2018-2023 godine stavljen na javni uvid dana...

Saznajte više 20.10.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-15902 od 28.09.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i stavljen na javnu raspravu u...

Saznajte više 01.10.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE STUBNE TRAFOSTANICE STS 10 - 0,4KV 250 KV SA PRIKLJUČNIM 10 KV KABLOVSKIM NA KAT.PARC.678, K.O. VRANOVIĆI

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-8941 od 18.06.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250 kV sa priključnim...

Saznajte više 21.06.2021.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU BETONSKOG KANALA ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA SA LOKACIJE KONVERTORSKE STANICE U LASTVI GRBALJSKOJ

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 19.05.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije konvertorske stanice...

Saznajte više 19.05.2020.