header image

Sekretarijat za urbanizam gradjevinarstvo i prostorno planiranje

PREZENTACIJA RADOVA 28.11.2016

Obavještavamo zainteresovanu javnost da će se prezentacija radova povodom održanog međunarodnog, opšteg, projektnog, jednostepenog, anonimnog konkursa za Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje turističkog naselja 4 zvjezdice na...

Saznajte više 24.11.2016.

PRČANJ, NAGRADE ZA ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKO RJEŠENJE TURISTIČKOG NASELJA

U vezi konkursa za arhitektonsko-urbanističko rješenje turističkog naselja 4 zvjezdice, na urbanističkim parcelama up26 i up138’, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ,,Prčanj'', opština Kotor, obavještavamo...

Saznajte više 09.11.2016.

Obavještenje o javnoj raspravi 12.09.2016

OBAVJEŠTENJE Obavještavamo Vas da će se centralna javna rasprava povodom izlaganja Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju hidrotehničke infrastrukture za snabdijevanje pitkom vodom katastarskih opština...

Saznajte više 07.09.2016.

MEĐUNARODNI, OPŠTI, PROJEKTNI, JEDNOSTEPENI, ANONIMNI KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE TURISTIČKOG NASELJA 4 ZVJEZDICE, NA URBANISTIČKIM PARCELAMA UP26 I UP 138, U ZAHVATU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA ,,PRČANJ'', OPŠTINA KOTOR

Raspisivač – Opština KotorSekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranjeAdresa: Stari grad 317, 85330 KotorTel.: (+382) 32/325-860, lokal 128Kontakt osoba: Jelena Samardžić PerovićE-mail: konkurs.hotel.prcanj@gmail.comKompletnu dokumentaciju za konkurs...

Saznajte više 25.07.2016.

KONKURS PRČANJ

Poštovani, U skladu sa članom 24 Pravilnika o načinu i postupku sprovodjenja javnog konkursa , u prilogu Vam dostavljam Raspis konkursa za arhitektonsko – urbanističko rješenje turističkog...

Saznajte više 15.07.2016.

Raspis konkursa za arhitektonsko – urbanističko rješenje

Poštovani, U skladu sa članom 24 Pravilnika o načinu i postupku sprovodjenja javnog konkursa , u prilogu Vam dostavljam Raspis konkursa za arhitektonsko – urbanističko rješenje turističkog...

Saznajte više 28.06.2016.

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Kotor

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Kotor...

Saznajte više 20.05.2016.

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o donošenju Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o donošenju Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor...

Saznajte više 20.05.2016.

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV voda i TS 10/0,4kV, 630kVA u funkciji kamenoloma na kat.parc.794 K.O.Krivošije Donje

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV voda i TS 10/0,4kV, 630kVA u funkciji kamenoloma na kat.parc.794 K.O.Krivošije Donje  Programski zadatak sa elementima UTU za...

Saznajte više 20.05.2016.

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0,4kV.1x630kVA “Lastva-most”sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0,4kV.1x630kVA “Lastva-most”sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu Programski zadatak sa elementima UTU za izgradnju NDTS 10/0,4kV, 1...

Saznajte više 20.05.2016.